De Dienst Regulering - voluit Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal - kreeg van 10 tot 17 februari naar eigen zeggen een groot aantal klachten dat de luchthavenuitbater de geluidsnormen van het Brussels hoofdstedelijk gewest "permanent" zou betwisten. Daarmee zou BAC bepaalde licentievoorwaarden niet naleven. Ten gevolge van de klachten komt de Dienst Regulering in actie. De dienst is niet bevoegd om de klachten zelf af te handelen, maar heeft wel beslist "om een controleopdracht te starten met betrekking tot de naleving van bepaalde licentievoorwaarden door Brussels Airport Company", klinkt het. De dienst wijst erop dat BAC volgens de voorwaarden van de exploitatielicentie "de geluidsnormen, uitgevaardigd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams Gewest, na overleg met de federale Staat, moet naleven en doen naleven", en dat hij "zijn geschiktheid moet aantonen inzake het beheer van de hinder, inzonderheid de geluidshinder veroorzaakt door de exploitatie van de luchthaven". Bij de beslissing om een controleopdracht op te starten, werd ook rekening gehouden met de vele klachten over geluidsoverlast door vliegtuigen die de voorbije jaren binnenliepen bij de ombudsdienst van de luchthaven, en met de vele geluidsovertredingen die het Brussels gewest in 2016 vaststelde, zo stelt de Dienst Regulering nog. Het is niet duidelijk hoe lang het onderzoek zal duren. Mocht er een inbreuk worden vastgesteld, krijgt de uitbater allereerst een aantal maanden de tijd om zich in regel te stellen. (Belga)

De Dienst Regulering - voluit Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal - kreeg van 10 tot 17 februari naar eigen zeggen een groot aantal klachten dat de luchthavenuitbater de geluidsnormen van het Brussels hoofdstedelijk gewest "permanent" zou betwisten. Daarmee zou BAC bepaalde licentievoorwaarden niet naleven. Ten gevolge van de klachten komt de Dienst Regulering in actie. De dienst is niet bevoegd om de klachten zelf af te handelen, maar heeft wel beslist "om een controleopdracht te starten met betrekking tot de naleving van bepaalde licentievoorwaarden door Brussels Airport Company", klinkt het. De dienst wijst erop dat BAC volgens de voorwaarden van de exploitatielicentie "de geluidsnormen, uitgevaardigd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams Gewest, na overleg met de federale Staat, moet naleven en doen naleven", en dat hij "zijn geschiktheid moet aantonen inzake het beheer van de hinder, inzonderheid de geluidshinder veroorzaakt door de exploitatie van de luchthaven". Bij de beslissing om een controleopdracht op te starten, werd ook rekening gehouden met de vele klachten over geluidsoverlast door vliegtuigen die de voorbije jaren binnenliepen bij de ombudsdienst van de luchthaven, en met de vele geluidsovertredingen die het Brussels gewest in 2016 vaststelde, zo stelt de Dienst Regulering nog. Het is niet duidelijk hoe lang het onderzoek zal duren. Mocht er een inbreuk worden vastgesteld, krijgt de uitbater allereerst een aantal maanden de tijd om zich in regel te stellen. (Belga)