Céline Fremault zegt dat ze als sinds het begin van de legislatuur bereid is om rond de tafel te gaan zitten "indien de vraag van de sociale partners aan de premier voor een constructief overleg een gunstig gevolg kent". Dat overleg is er ondanks haar herhaalde vragen aan het federale nooit gekomen. De Brusselse minister wijst er nog op dat de Brusselse geluidsnormen, die reeds meer van 15 jaar bestaan, "volledig wettelijk zijn". Volgens Céline Fremault is het perfect mogelijk om de geluidsnormen te respecteren door bepaalde aanpassingen aan de vliegroutes die federale regering snel kan invoeren door alternatieve routes te beslissen die het overvliegen van de dichtst bevolkte gebieden zoveel mogelijk vermijden. De federale regering is door niet op te treden de enige verantwoordelijke voor het eventuele vertrek van bepaalde luchtvaartmaatschappijen en het verlies van jobs dat daaruit voortvloeit, aldus nog minister Fremault. Voor haar wordt het Brussels gewest nu disproportioneel getroffen door geluidsoverlast. (Belga)

Céline Fremault zegt dat ze als sinds het begin van de legislatuur bereid is om rond de tafel te gaan zitten "indien de vraag van de sociale partners aan de premier voor een constructief overleg een gunstig gevolg kent". Dat overleg is er ondanks haar herhaalde vragen aan het federale nooit gekomen. De Brusselse minister wijst er nog op dat de Brusselse geluidsnormen, die reeds meer van 15 jaar bestaan, "volledig wettelijk zijn". Volgens Céline Fremault is het perfect mogelijk om de geluidsnormen te respecteren door bepaalde aanpassingen aan de vliegroutes die federale regering snel kan invoeren door alternatieve routes te beslissen die het overvliegen van de dichtst bevolkte gebieden zoveel mogelijk vermijden. De federale regering is door niet op te treden de enige verantwoordelijke voor het eventuele vertrek van bepaalde luchtvaartmaatschappijen en het verlies van jobs dat daaruit voortvloeit, aldus nog minister Fremault. Voor haar wordt het Brussels gewest nu disproportioneel getroffen door geluidsoverlast. (Belga)