Dermine stelde vrijdagvoormiddag de grote lijnen van het herstelplan voor dat de Belgische regering binnenkort indient bij de Europese Commissie. Als de Commissie de investeringsprojecten goedkeurt, dan krijgt België 5,925 miljard euro aan subsidies om de coronacrisis het hoofd te bieden. Maar liefst 56 procent van de investeringen is voorzien voor infrastructuurwerken, goed voor meer dan 3,3 miljard euro. Het gaat dan onder meer om de renovatie van gebouwen, nieuwe spoor- en weginfrastructuur. Dat is goed nieuws voor de bouwsector, die de komende jaren dus op heel wat grote projecten kan rekenen. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen houdt de impact van de verschillende maatregelen in het herstelplan op het genderevenwicht in de gaten. Volgens adjunct-directeur Liesbet Stevens is dat over het algemeen een positief plaatje: naar schatting 18 procent van de investeringsprojecten zal een positieve impact hebben op de gendergelijkheid, bij iets meer dan de helft van de projecten is er een potentiële positieve impact. Het gaat dan bijvoorbeeld om investeringen in crèches, die ervoor zorgen dat vrouwen meer participeren aan de arbeidsmarkt. Het gelijkheidsinstituut verwacht van geen enkel van de vooropgestelde investeringen een negatieve impact op de genedergelijkheid. Toch zijn er nog aandachtspunten. De impact op de horizontale segregatie op de arbeidsmarkt - het feit dat er nog altijd sectoren bestaan die dominant mannelijk of vrouwelijk zijn - is daar de belangrijkste van, aldus Stevens. In die zin zijn de grote investeringen in de bouw, maar ook in onderzoek en ontwikkeling en de energiesector, een mogelijke valkuil. In die sectoren zijn nog altijd voornamelijk mannen tewerkgesteld. "Ik wil geen pleidooi houden tegen de massale investeringen in die sectoren, we gaan die nodig hebben, maar we moeten wel voldoende aandacht besteden aan de instroom van vrouwen", zegt Stevens. Volgens haar zijn er sowieso initaitieven nodig om het evenwicht in die sectoren te herstellen, te beginnen bij het onderwijs. De adjunct-directeur pleit ook voor een interfederaal plan voor 'Women in Building' of 'Women in Energy', naar analogie van het bestaande 'Women in Digital'-plan. Stevens krijgt alvast de steun van staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine. "De bouwsector krijgt een echte kans om meer Belgische mannen én vrouwen aan het werk te zetten. We zullen daarover in dialoog gaan met de sector", zei hij. "Het moet een echte boost zijn voor de werkgelegenheid, ook voor vrouwen." De staatssecretaris wil er ook over waken dat de gebruikte bouwmaterialen zoveel mogelijk uit de eigen regio komen, zei hij nog. (Belga)

Dermine stelde vrijdagvoormiddag de grote lijnen van het herstelplan voor dat de Belgische regering binnenkort indient bij de Europese Commissie. Als de Commissie de investeringsprojecten goedkeurt, dan krijgt België 5,925 miljard euro aan subsidies om de coronacrisis het hoofd te bieden. Maar liefst 56 procent van de investeringen is voorzien voor infrastructuurwerken, goed voor meer dan 3,3 miljard euro. Het gaat dan onder meer om de renovatie van gebouwen, nieuwe spoor- en weginfrastructuur. Dat is goed nieuws voor de bouwsector, die de komende jaren dus op heel wat grote projecten kan rekenen. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen houdt de impact van de verschillende maatregelen in het herstelplan op het genderevenwicht in de gaten. Volgens adjunct-directeur Liesbet Stevens is dat over het algemeen een positief plaatje: naar schatting 18 procent van de investeringsprojecten zal een positieve impact hebben op de gendergelijkheid, bij iets meer dan de helft van de projecten is er een potentiële positieve impact. Het gaat dan bijvoorbeeld om investeringen in crèches, die ervoor zorgen dat vrouwen meer participeren aan de arbeidsmarkt. Het gelijkheidsinstituut verwacht van geen enkel van de vooropgestelde investeringen een negatieve impact op de genedergelijkheid. Toch zijn er nog aandachtspunten. De impact op de horizontale segregatie op de arbeidsmarkt - het feit dat er nog altijd sectoren bestaan die dominant mannelijk of vrouwelijk zijn - is daar de belangrijkste van, aldus Stevens. In die zin zijn de grote investeringen in de bouw, maar ook in onderzoek en ontwikkeling en de energiesector, een mogelijke valkuil. In die sectoren zijn nog altijd voornamelijk mannen tewerkgesteld. "Ik wil geen pleidooi houden tegen de massale investeringen in die sectoren, we gaan die nodig hebben, maar we moeten wel voldoende aandacht besteden aan de instroom van vrouwen", zegt Stevens. Volgens haar zijn er sowieso initaitieven nodig om het evenwicht in die sectoren te herstellen, te beginnen bij het onderwijs. De adjunct-directeur pleit ook voor een interfederaal plan voor 'Women in Building' of 'Women in Energy', naar analogie van het bestaande 'Women in Digital'-plan. Stevens krijgt alvast de steun van staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine. "De bouwsector krijgt een echte kans om meer Belgische mannen én vrouwen aan het werk te zetten. We zullen daarover in dialoog gaan met de sector", zei hij. "Het moet een echte boost zijn voor de werkgelegenheid, ook voor vrouwen." De staatssecretaris wil er ook over waken dat de gebruikte bouwmaterialen zoveel mogelijk uit de eigen regio komen, zei hij nog. (Belga)