"Het discours is racistisch in die zin dat actuele feiten - al dan niet correct - worden gebruikt om migranten, buitenlanders, asielzoekers of moslims voor te stellen als een extreem groot gevaar", zegt Charlier over het filmpje, dat op de website van de partij staat. In de krant La Libre Belgique stellen directeur Jean Faniel van het onderzoekscentrum CRISP en Manuem Abramowicz van de antifascistische groep Résistances dat de uitspraken van voormalig zakenadvocaat Modrikamen extreemrechts gekleurd zijn. Het Centrum zelf doet geen uitspraken over de positionering van de partij, maar wel over het eventueel aanzetten tot haat, geweld en discriminatie. Dat het op eigen houtje een dossier opende, laat het Centrum toe de zaak verder te bestuderen. Het is daarom nog te vroeg om te spreken van gerechtelijke stappen of een klacht, legt Charlier uit. De covoorzitter stelt zich daarbij de vraag of verdere stappen het discours niet meer aandacht zouden geven of Modrikamen in een slachtofferrol zouden plaatsen. (Belga)

"Het discours is racistisch in die zin dat actuele feiten - al dan niet correct - worden gebruikt om migranten, buitenlanders, asielzoekers of moslims voor te stellen als een extreem groot gevaar", zegt Charlier over het filmpje, dat op de website van de partij staat. In de krant La Libre Belgique stellen directeur Jean Faniel van het onderzoekscentrum CRISP en Manuem Abramowicz van de antifascistische groep Résistances dat de uitspraken van voormalig zakenadvocaat Modrikamen extreemrechts gekleurd zijn. Het Centrum zelf doet geen uitspraken over de positionering van de partij, maar wel over het eventueel aanzetten tot haat, geweld en discriminatie. Dat het op eigen houtje een dossier opende, laat het Centrum toe de zaak verder te bestuderen. Het is daarom nog te vroeg om te spreken van gerechtelijke stappen of een klacht, legt Charlier uit. De covoorzitter stelt zich daarbij de vraag of verdere stappen het discours niet meer aandacht zouden geven of Modrikamen in een slachtofferrol zouden plaatsen. (Belga)