Op vraag van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) onderzocht de GBA met uiterste hoogdringendheid het koninklijk besluit dat vormgeeft aan de registratie en de verwerking van de gegevens van de vaccinatiecampagne. De overheid wil de identificatiegegevens kunnen bijhouden en verwerken van wie een vaccin kreeg, de gegevens van wie het vaccin toediende en de informatie over het precieze vaccin en de eventuele bijwerkingen. De databank heeft tot doel, zo staat in het ontwerp-kb, het crisisbeheer onderbouwd te kunnen voeren, de gevaccineerde personen medisch op te kunnen volgen en de immuniteitsopbouw van de bevolking te monitoren. Ook de impact op de ziekteverzekering en het aantal te verwachten hospitalisaties moet ermee kunnen worden ingeschat. De GBA merkt op dat de voorziene bewaarduur van de gegevens - tot aan het overlijden van wie het vaccin kreeg - "uitermate lang" is en dat de exacte doelstellingen onvoldoende gedetailleerd omschreven zijn. De oprichting van een nieuwe of de uitbreiding van een bestaande gecentraliseerde vaccinatiegegevensbank, die bovendien toegankelijk zou worden gesteld voor derden, "vormt zonder meer een aanzienlijke inmenging op het recht op bescherming van persoonsgegevens", zegt de GBA. Zo'n inmenging hoort proportioneel te zijn. Daarenboven zouden bepaalde gegevens beter geanonimiseerd worden, bijvoorbeeld wanneer ze dienen om de vaccinatiegraad tegen COVID-19 te bepalen. (Belga)

Op vraag van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) onderzocht de GBA met uiterste hoogdringendheid het koninklijk besluit dat vormgeeft aan de registratie en de verwerking van de gegevens van de vaccinatiecampagne. De overheid wil de identificatiegegevens kunnen bijhouden en verwerken van wie een vaccin kreeg, de gegevens van wie het vaccin toediende en de informatie over het precieze vaccin en de eventuele bijwerkingen. De databank heeft tot doel, zo staat in het ontwerp-kb, het crisisbeheer onderbouwd te kunnen voeren, de gevaccineerde personen medisch op te kunnen volgen en de immuniteitsopbouw van de bevolking te monitoren. Ook de impact op de ziekteverzekering en het aantal te verwachten hospitalisaties moet ermee kunnen worden ingeschat. De GBA merkt op dat de voorziene bewaarduur van de gegevens - tot aan het overlijden van wie het vaccin kreeg - "uitermate lang" is en dat de exacte doelstellingen onvoldoende gedetailleerd omschreven zijn. De oprichting van een nieuwe of de uitbreiding van een bestaande gecentraliseerde vaccinatiegegevensbank, die bovendien toegankelijk zou worden gesteld voor derden, "vormt zonder meer een aanzienlijke inmenging op het recht op bescherming van persoonsgegevens", zegt de GBA. Zo'n inmenging hoort proportioneel te zijn. Daarenboven zouden bepaalde gegevens beter geanonimiseerd worden, bijvoorbeeld wanneer ze dienen om de vaccinatiegraad tegen COVID-19 te bepalen. (Belga)