De GBA vernam via de pers dat er slimme camera's aan de kust worden geplaatst om de opkomst te meten. De GBA zal contact opnemen met de betrokken partijen zodat ze een beter zicht krijgt op dit project en de mogelijke gevolgen voor de privacy. De GBA wil meer bepaald weten wie de verantwoordelijke voor deze gegevensverwerking is, of de gefilmde personen identificeerbaar zijn en of er een effectbeoordeling is uitgevoerd. Wanneer de GBA vermoedt dat er mogelijke risico's zijn voor de rechten van de burgers op het gebied van gegevensbescherming, start zij een procedure op die uit drie stappen kan bestaan. De eerste stap is een informeel contact waarbij de GBA verschillende vragen stelt om een beter inzicht te krijgen in de gegevensverwerking en de garanties die de verwerkingsverantwoordelijke heeft ingevoerd. Het is die eerste stap die de GBA nu neemt in het kader van dit project om slimme camera's te installeren voor het tellen van toeristen aan de kust. "Mochten uit de antwoorden van de verwerkingsverantwoordelijke ernstige aanwijzingen blijken van het bestaan van een praktijk die aanleiding kan geven tot een inbreuk op de fundamentele beginselen van de bescherming van persoonsgegevens, dan kan het directiecomité een formeel onderzoek instellen tegen de verwerkingsverantwoordelijke. En tot slot is een derde mogelijke stap het opleggen van een sanctie", aldus de GBA. (Belga)

De GBA vernam via de pers dat er slimme camera's aan de kust worden geplaatst om de opkomst te meten. De GBA zal contact opnemen met de betrokken partijen zodat ze een beter zicht krijgt op dit project en de mogelijke gevolgen voor de privacy. De GBA wil meer bepaald weten wie de verantwoordelijke voor deze gegevensverwerking is, of de gefilmde personen identificeerbaar zijn en of er een effectbeoordeling is uitgevoerd. Wanneer de GBA vermoedt dat er mogelijke risico's zijn voor de rechten van de burgers op het gebied van gegevensbescherming, start zij een procedure op die uit drie stappen kan bestaan. De eerste stap is een informeel contact waarbij de GBA verschillende vragen stelt om een beter inzicht te krijgen in de gegevensverwerking en de garanties die de verwerkingsverantwoordelijke heeft ingevoerd. Het is die eerste stap die de GBA nu neemt in het kader van dit project om slimme camera's te installeren voor het tellen van toeristen aan de kust. "Mochten uit de antwoorden van de verwerkingsverantwoordelijke ernstige aanwijzingen blijken van het bestaan van een praktijk die aanleiding kan geven tot een inbreuk op de fundamentele beginselen van de bescherming van persoonsgegevens, dan kan het directiecomité een formeel onderzoek instellen tegen de verwerkingsverantwoordelijke. En tot slot is een derde mogelijke stap het opleggen van een sanctie", aldus de GBA. (Belga)