De gegevensbank werd in 2016 opgericht en moet de veiligheidsdiensten de mogelijkheid bieden gegevens met elkaar te delen. Momenteel worden enkel de gedetineerden die beantwoorden aan de criteria van een 'foreign terrorist fighter', een 'home grown terrorist' of een 'haatprediker' opgenomen in de gemeenschappelijke gegevensbank. Dit heeft tot gevolg dat het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen met een eigen lijst van personen moet werken die in de gevangenis worden opgevolgd omdat ze gelinkt kunnen worden aan radicalisme en/of extremisme, maar niet onder die categorieën van de databank vallen. Ook wordt over elke gedetineerde die het einde van zijn straf nadert en die aan radicalisme gelieerd wordt een verslag opgesteld dat aan de Staatsveiligheid wordt overgemaakt. De uitbreiding van de databank komt er na de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie die zich over de aanslagen van 22 maart 2016 boog. Het is de bedoeling dat over alle gedetineerden die belangrijke tekenen van radicalisering vertonen informatie kan worden gedeeld via de gemeenschappelijke gegevensbank en dat hun evaluatie wordt gecoördineerd. Minister Geens zegt dat hij de aanbevelingen van de onderzoekscommissie strikt wil opvolgen en uitvoeren. De uitbreiding van de databank is reeds in een KB gegoten dat door de ministerraad werd goedgekeurd. Het KB ligt nu ter advies voor bij de Raad van State. (Belga)

De gegevensbank werd in 2016 opgericht en moet de veiligheidsdiensten de mogelijkheid bieden gegevens met elkaar te delen. Momenteel worden enkel de gedetineerden die beantwoorden aan de criteria van een 'foreign terrorist fighter', een 'home grown terrorist' of een 'haatprediker' opgenomen in de gemeenschappelijke gegevensbank. Dit heeft tot gevolg dat het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen met een eigen lijst van personen moet werken die in de gevangenis worden opgevolgd omdat ze gelinkt kunnen worden aan radicalisme en/of extremisme, maar niet onder die categorieën van de databank vallen. Ook wordt over elke gedetineerde die het einde van zijn straf nadert en die aan radicalisme gelieerd wordt een verslag opgesteld dat aan de Staatsveiligheid wordt overgemaakt. De uitbreiding van de databank komt er na de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie die zich over de aanslagen van 22 maart 2016 boog. Het is de bedoeling dat over alle gedetineerden die belangrijke tekenen van radicalisering vertonen informatie kan worden gedeeld via de gemeenschappelijke gegevensbank en dat hun evaluatie wordt gecoördineerd. Minister Geens zegt dat hij de aanbevelingen van de onderzoekscommissie strikt wil opvolgen en uitvoeren. De uitbreiding van de databank is reeds in een KB gegoten dat door de ministerraad werd goedgekeurd. Het KB ligt nu ter advies voor bij de Raad van State. (Belga)