Zou er een boek van Geert van Istendael zijn dat met meer vuur is geschreven dan De grote verkilling, over de afbouw van onze ooit zo genereuze sociale zekerheid en bij uitbreiding van de Europese welvaartsstaat? Als zoon van een vakbondsman gaat dat thema de auteur recht naar het hart. 'De kerngedachte van mijn politieke opvatting is dat de sociale zekerheid een toppunt van beschaving is: dat wat ons westerse model echt superieur maakt. Een dam tegen alle ellende', zegt hij. 'Dat staat al in een pamfletje dat ik in 1995 schreef. In 2012 mocht ik de Huizingalezing houden en heb ik die gedachte verder ontwikkeld.'
...