Geert Bourgeois benadrukte in zijn tweede Septemberverklaring vooral de budgettaire inspanning die zijn Vlaamse regering al geleverd had.

'De Vlaamse regering is erin geslaagd het tekort voor 2016 beperkt te houden en wil in 2016 4,5 miljard euro investeren. De Vlaamse regering heeft wel bijkomend bespaard, maar "gematigd en gespreid". "Niet ondanks, maar dankzij deze besparingen creëren we perspectief, perspectief om te groeien", zo klonk het.

'Er is het afgelopen jaar veel veranderd', stelde Bourgeois aan het begin van zijn betoog. Hij verwees daarbij onder meer naar dieselgate, de wereldeconomie, de landbouwcrisis en de vluchtelingencrisis. Vlaanderen wil die veranderingen niet zomaar "ondergaan". "We willen mee de motor zijn van de vooruitgang op onze planeet", aldus Bourgeois.

Wat de vluchtelingencrisis betreft, is Vlaanderen alvast "voorbereid". Vlaanderen voert daarbij een "humaan, maar niet vrijblijvend beleid". Nieuwkomers krijgen kansen, maar moeten tegelijk onze normen en waarden respecteren. 'In onze pluralistische maatschappij wordt de basis de ideeën van de Verlichting de basis. Het is dan ook op die ideeën dat we onze maatschappij moeten opbouwen. Hier wijken we geen duimbreed van af".

'Verinnerlijking van Vlaamse waarden'

Bourgeois kondigde aan dat de beleidsomeinen Werk, Welzijn en Onderwijs goed op elkaar zullen worden afgestemd om de situatie het hoofd te bieden, maar in zijn betoog waren ook echo's te horen van het 'rechten en plichten'-verhaal.

Bourgeois benadrukte de uitdagingen op het vlak van integratie en stelde een goede kennis van het Nederlands voorop, samen met 'een verinnerlijking van onze fundamentele waarden'. Hij had het ook over 'een resultaatsverbintenis' voor wie een cursus inburgering volgt.

'Gematigde en gespreide besparingen'

Om het tekort voor 2016 binnen de perken te houden, kiest de Vlaamse regering voor verdere saneringen. "We hadden kunnen kiezen voor de weg van de minste weerstand, voor verdere schuldopbouw of voor het verhogen van belastingen. We hebben dat niet gedaan", klinkt het. Besparingen dus, maar vooral op de eigen werking en ook "gematigd en gespreid".

'Welvaart creëren op een duurzame manier'

Naast besparingen is er ruimte voor nieuwe investeringen (4,5 miljard euro in 2016) en hervormingen. Er komt een onderwijspact, het SOHO-pact, met de partners uit het secundair en hoger onderwijs "om de doorstroom en de oriëntering naar het hoger onderwijs een nieuwe dynamiek te geven".

Verder komt er een vergroening van de Vlaamse verkeersbelasting dat de verkoop van milieuvriendelijke wagens moet aanzwengelen.

Net als in de Visietekst 2050 die Bourgeois vorige week voorstelde had de minister-president ook vandaag veel aandacht voor duurzaamheid en de innovaties die werk moeten maken van een groene economie. 'Welvaart en welzijn creëren we op een duurzame manier. Onze bedrijven realiseren doorbraken die de wereld te doen groeien, zonder extra druk op het milieu', klonk het ambitieus. Verder benadrukte Bourgeois ook het belang van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.

Vlaanderen wil volgens Bourgeois ook op klimaatvlak ambitie tonen. Voorlopig is het echter nog wachten op een intern Belgisch klimaatakkoord. Daarover wordt al jaren geruzied. "Ik roep de andere regeringen op om elkaar daarin snel te vinden. De Vlaamse regering zal haar verantwoordelijkheid blijven opnemen in dit overleg".

'We zitten op het juiste pad'

"Kortom, we zitten op het juiste pad. Een pad waar we de belastingen verlagen, fors extra investeren in onze mensen en onze economie én een begroting in evenwicht afleveren", besloot Bourgeois zijn Septemberverklaring.

Woensdagochtend komt het Vlaams Parlement samen om te debatteren over de voornemens van Bourgeois. (Belga/JH)

Geert Bourgeois benadrukte in zijn tweede Septemberverklaring vooral de budgettaire inspanning die zijn Vlaamse regering al geleverd had.'De Vlaamse regering is erin geslaagd het tekort voor 2016 beperkt te houden en wil in 2016 4,5 miljard euro investeren. De Vlaamse regering heeft wel bijkomend bespaard, maar "gematigd en gespreid". "Niet ondanks, maar dankzij deze besparingen creëren we perspectief, perspectief om te groeien", zo klonk het.'Er is het afgelopen jaar veel veranderd', stelde Bourgeois aan het begin van zijn betoog. Hij verwees daarbij onder meer naar dieselgate, de wereldeconomie, de landbouwcrisis en de vluchtelingencrisis. Vlaanderen wil die veranderingen niet zomaar "ondergaan". "We willen mee de motor zijn van de vooruitgang op onze planeet", aldus Bourgeois. Wat de vluchtelingencrisis betreft, is Vlaanderen alvast "voorbereid". Vlaanderen voert daarbij een "humaan, maar niet vrijblijvend beleid". Nieuwkomers krijgen kansen, maar moeten tegelijk onze normen en waarden respecteren. 'In onze pluralistische maatschappij wordt de basis de ideeën van de Verlichting de basis. Het is dan ook op die ideeën dat we onze maatschappij moeten opbouwen. Hier wijken we geen duimbreed van af". Bourgeois kondigde aan dat de beleidsomeinen Werk, Welzijn en Onderwijs goed op elkaar zullen worden afgestemd om de situatie het hoofd te bieden, maar in zijn betoog waren ook echo's te horen van het 'rechten en plichten'-verhaal. Bourgeois benadrukte de uitdagingen op het vlak van integratie en stelde een goede kennis van het Nederlands voorop, samen met 'een verinnerlijking van onze fundamentele waarden'. Hij had het ook over 'een resultaatsverbintenis' voor wie een cursus inburgering volgt. Om het tekort voor 2016 binnen de perken te houden, kiest de Vlaamse regering voor verdere saneringen. "We hadden kunnen kiezen voor de weg van de minste weerstand, voor verdere schuldopbouw of voor het verhogen van belastingen. We hebben dat niet gedaan", klinkt het. Besparingen dus, maar vooral op de eigen werking en ook "gematigd en gespreid". Naast besparingen is er ruimte voor nieuwe investeringen (4,5 miljard euro in 2016) en hervormingen. Er komt een onderwijspact, het SOHO-pact, met de partners uit het secundair en hoger onderwijs "om de doorstroom en de oriëntering naar het hoger onderwijs een nieuwe dynamiek te geven".Verder komt er een vergroening van de Vlaamse verkeersbelasting dat de verkoop van milieuvriendelijke wagens moet aanzwengelen. Net als in de Visietekst 2050 die Bourgeois vorige week voorstelde had de minister-president ook vandaag veel aandacht voor duurzaamheid en de innovaties die werk moeten maken van een groene economie. 'Welvaart en welzijn creëren we op een duurzame manier. Onze bedrijven realiseren doorbraken die de wereld te doen groeien, zonder extra druk op het milieu', klonk het ambitieus. Verder benadrukte Bourgeois ook het belang van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.Vlaanderen wil volgens Bourgeois ook op klimaatvlak ambitie tonen. Voorlopig is het echter nog wachten op een intern Belgisch klimaatakkoord. Daarover wordt al jaren geruzied. "Ik roep de andere regeringen op om elkaar daarin snel te vinden. De Vlaamse regering zal haar verantwoordelijkheid blijven opnemen in dit overleg"."Kortom, we zitten op het juiste pad. Een pad waar we de belastingen verlagen, fors extra investeren in onze mensen en onze economie én een begroting in evenwicht afleveren", besloot Bourgeois zijn Septemberverklaring. Woensdagochtend komt het Vlaams Parlement samen om te debatteren over de voornemens van Bourgeois. (Belga/JH)