Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) is een aanpassing van de aard van de bestraffing van jongvolwassenen niet ongenegen. Momenteel doet ons systeem te weinig aan de vorming en reclassering van jonge gevangenen, meent Geens, die mogelijkheden ziet in een beter penitentiair klimaat en andere straffen.

De minister reageerde daarmee in De Ochtend (Radio 1) op het voorstel van senator Bert Anciaux (SP.A). Die pleit in De Standaard voor een verhoging van de strafrechtelijke meerderjarigheid tot 23 jaar. Wie voor zijn 24ste een misdrijf pleegt, zou daardoor niet langer voor de strafrechter moeten verschijnen.

In Anciauxs plannen zou voor die groep een aparte categorie in het jeugdrecht gelden. "Elke dag zie ik hoe jonge volwassenen meer en meer aan hun lot worden overgelaten", zegt Anciaux. "Ruw geschat is zo'n 20 procent van de gevangenisbevolking jonger dan 24. Van die 2.000 jonge delinquenten zitten er veel vast voor relatief kleine misdrijven. Zij komen niet beter uit de gevangenis, integendeel."

'Beetje bevreesd om verantwoordelijkheidsleeftijd te laten stijgen'

Justitieminister Geens is naar eigen zeggen intuïtief "een beetje bevreesd" voor het laten stijgen van de "verantwoordelijkheidsleeftijd". Hij merkt op dat onder de regering-Verhofstadt net de andere richting is uitgegaan, met de mogelijkheid van uithandengeving van zestienjarigen. Voor hen werden de centra van Everberg en Saint-Hubert in het leven geroepen.

Wel voelt hij iets voor het luik over de aard van de bestraffing. Ten opzichte van Nederland staan we op het vlak van vorming en reclassering van jonge mensen nog in onze kinderschoenen, aldus de CD&V'er.

Een beter penitentiair klimaat en alternatieve bestraffing kunnen misschien een meer constructieve bijdrage leveren en misschien tot minder recidive leiden, luidt het.

'Gevangenispopulatie duurzaam onder 10.000 krijgen'

De minister heeft ook de ambitie om de gevangenispopulatie in ons land "duurzaam beneden de 10.000 te krijgen". Nu zitten er ongeveer 10.700 gevangenen in België opgesloten.

Tegen het einde van de huur van 500 cellen in Tilburg eind volgend jaar, wil Geens dat aantal nog wat verder naar beneden krijgen. Het voorbije jaar werden 1.100 gevangenen zonder verblijfstitel gerepatrieerd naar hun land van herkomst. Geens merkt ook op dat gevangenissen niet het eensluidende antwoord zijn op alle penitentiaire vragen. Nederland heeft amper 8.000 gevangenen en een lagere recidive, voerde hij bijvoorbeeld aan.

Toch zal de regering voortzetten met de bouw van nieuwe gevangenissen. Een groot deel van de gevangenissen dateert immers uit de negentiende eeuw en ons land heeft al veroordelingen opgelopen omwille van hun slechte staat. Een nieuw masterplan is al aan de regering voorgelegd. Bedoeling is de bestaande plannen voor Haren, Dendermonde en Antwerpen uit te voeren. Welke andere plaatsen er in staan, wilde de minister niet kwijt. (Belga/SD)

De minister reageerde daarmee in De Ochtend (Radio 1) op het voorstel van senator Bert Anciaux (SP.A). Die pleit in De Standaard voor een verhoging van de strafrechtelijke meerderjarigheid tot 23 jaar. Wie voor zijn 24ste een misdrijf pleegt, zou daardoor niet langer voor de strafrechter moeten verschijnen. In Anciauxs plannen zou voor die groep een aparte categorie in het jeugdrecht gelden. "Elke dag zie ik hoe jonge volwassenen meer en meer aan hun lot worden overgelaten", zegt Anciaux. "Ruw geschat is zo'n 20 procent van de gevangenisbevolking jonger dan 24. Van die 2.000 jonge delinquenten zitten er veel vast voor relatief kleine misdrijven. Zij komen niet beter uit de gevangenis, integendeel." Justitieminister Geens is naar eigen zeggen intuïtief "een beetje bevreesd" voor het laten stijgen van de "verantwoordelijkheidsleeftijd". Hij merkt op dat onder de regering-Verhofstadt net de andere richting is uitgegaan, met de mogelijkheid van uithandengeving van zestienjarigen. Voor hen werden de centra van Everberg en Saint-Hubert in het leven geroepen. Wel voelt hij iets voor het luik over de aard van de bestraffing. Ten opzichte van Nederland staan we op het vlak van vorming en reclassering van jonge mensen nog in onze kinderschoenen, aldus de CD&V'er. Een beter penitentiair klimaat en alternatieve bestraffing kunnen misschien een meer constructieve bijdrage leveren en misschien tot minder recidive leiden, luidt het. De minister heeft ook de ambitie om de gevangenispopulatie in ons land "duurzaam beneden de 10.000 te krijgen". Nu zitten er ongeveer 10.700 gevangenen in België opgesloten. Tegen het einde van de huur van 500 cellen in Tilburg eind volgend jaar, wil Geens dat aantal nog wat verder naar beneden krijgen. Het voorbije jaar werden 1.100 gevangenen zonder verblijfstitel gerepatrieerd naar hun land van herkomst. Geens merkt ook op dat gevangenissen niet het eensluidende antwoord zijn op alle penitentiaire vragen. Nederland heeft amper 8.000 gevangenen en een lagere recidive, voerde hij bijvoorbeeld aan. Toch zal de regering voortzetten met de bouw van nieuwe gevangenissen. Een groot deel van de gevangenissen dateert immers uit de negentiende eeuw en ons land heeft al veroordelingen opgelopen omwille van hun slechte staat. Een nieuw masterplan is al aan de regering voorgelegd. Bedoeling is de bestaande plannen voor Haren, Dendermonde en Antwerpen uit te voeren. Welke andere plaatsen er in staan, wilde de minister niet kwijt. (Belga/SD)