Geens kreeg vorige week het College van Hoven en Rechtbanken over zich heen naar aanleiding van zijn uitspraken over de veelbesproken verkrachtingszaak waarin een Gentse radiopresentator de gunst van opschorting had gekregen. Geens had in de Kamer gezegd "in vertrouwen" te wachten op het hoger beroep en nadien te kennen gegeven dat een schrapping van die mogelijkheid tot opschorting "denkbaar" is, weliswaar zonder zich te willen uitspreken over de wenselijkheid ervan. Na de kritiek van het college onderstreepte Geens al dat hij de principes van de scheiding der machten correct had toegepast. Iets waar sp.a-Kamerlid en grondwetsspecialist Johan Vande Lanotte hem in volgde. "Volgens Montesquieu en de grondwet is de essentie dat elke macht de andere machten controleert", doceerde Vande Lanotte aan de studenten van professor Carl Devos. "Eigenlijk paste de minister gewoon de theorie van Montesquieu toe. Hij voerde zijn grondwettelijke taak uit, namelijk een tegengewicht zijn zonder over de zaak zelf ooit te kunnen beslissen. De essentie van de scheiding der machten was dus wel gerespecteerd." Ook Geens zelf voelt zich gesteund door Montesquieu. Helemaal naar diens principes zijn er "de ambtenaren bij elke rechtbank" - de procureurs - die "in naam van de vorst" kunnen vervolgen. "De procureur des konings waakt namens de burgers en de burgers kunnen gerust zijn", onderstreepte Geens. "Dan begrijpt u waarom een minister die aangesproken wordt op de prioriteiten van het beleid, een minister die een institutionele band heeft met het parket, heeft durven zeggen dat het parket gedaan heeft wat het strafrechtelijk beleid in dit geval bepaalde. 'De burgers kunnen gerust zijn', daarmee zeg ik helemaal niets over wat de rechter in een concreet geval moet beslissen." (Belga)

Geens kreeg vorige week het College van Hoven en Rechtbanken over zich heen naar aanleiding van zijn uitspraken over de veelbesproken verkrachtingszaak waarin een Gentse radiopresentator de gunst van opschorting had gekregen. Geens had in de Kamer gezegd "in vertrouwen" te wachten op het hoger beroep en nadien te kennen gegeven dat een schrapping van die mogelijkheid tot opschorting "denkbaar" is, weliswaar zonder zich te willen uitspreken over de wenselijkheid ervan. Na de kritiek van het college onderstreepte Geens al dat hij de principes van de scheiding der machten correct had toegepast. Iets waar sp.a-Kamerlid en grondwetsspecialist Johan Vande Lanotte hem in volgde. "Volgens Montesquieu en de grondwet is de essentie dat elke macht de andere machten controleert", doceerde Vande Lanotte aan de studenten van professor Carl Devos. "Eigenlijk paste de minister gewoon de theorie van Montesquieu toe. Hij voerde zijn grondwettelijke taak uit, namelijk een tegengewicht zijn zonder over de zaak zelf ooit te kunnen beslissen. De essentie van de scheiding der machten was dus wel gerespecteerd." Ook Geens zelf voelt zich gesteund door Montesquieu. Helemaal naar diens principes zijn er "de ambtenaren bij elke rechtbank" - de procureurs - die "in naam van de vorst" kunnen vervolgen. "De procureur des konings waakt namens de burgers en de burgers kunnen gerust zijn", onderstreepte Geens. "Dan begrijpt u waarom een minister die aangesproken wordt op de prioriteiten van het beleid, een minister die een institutionele band heeft met het parket, heeft durven zeggen dat het parket gedaan heeft wat het strafrechtelijk beleid in dit geval bepaalde. 'De burgers kunnen gerust zijn', daarmee zeg ik helemaal niets over wat de rechter in een concreet geval moet beslissen." (Belga)