De overdracht staat in het regeerakkoord en werd een jaar geleden opnieuw naar voren geschoven na de verijdelde aanslagen in Verviers. Bedoeling is dat de 55 beschermingsassistenten van de dienst protectie van de Staatsveiligheid, die nu instaan voor de bescherming van VIP's, dezelfde taak gaan uitvoeren bij de federale politie. Gevolg is dat 23 andere mensen kunnen worden ingezet voor inlichtingenwerk bij de Staatsveiligheid. Om een en ander wettelijk te regelen, is nood aan een wetsontwerp en een koninklijk besluit. De eerste wettekst kreeg al groen licht binnen de ministerraad. Over het KB wordt momenteel met de vakbonden gepraat. Die gesprekken gaan over een transferpremie voor de 'bodyguards' en over de mogelijkheid op een verkorte opleiding tot politie-inspecteur. De minister streeft ernaar de overdracht dit voorjaar te realiseren. Van Hecke vroeg zich nog af of het uitstel van de overdracht geen budgettaire gevolgen zal hebben. De bewakingsopdrachten zouden immers sinds januari niet meer door de Staatsveiligheid worden uitgevoerd. (Belga)

De overdracht staat in het regeerakkoord en werd een jaar geleden opnieuw naar voren geschoven na de verijdelde aanslagen in Verviers. Bedoeling is dat de 55 beschermingsassistenten van de dienst protectie van de Staatsveiligheid, die nu instaan voor de bescherming van VIP's, dezelfde taak gaan uitvoeren bij de federale politie. Gevolg is dat 23 andere mensen kunnen worden ingezet voor inlichtingenwerk bij de Staatsveiligheid. Om een en ander wettelijk te regelen, is nood aan een wetsontwerp en een koninklijk besluit. De eerste wettekst kreeg al groen licht binnen de ministerraad. Over het KB wordt momenteel met de vakbonden gepraat. Die gesprekken gaan over een transferpremie voor de 'bodyguards' en over de mogelijkheid op een verkorte opleiding tot politie-inspecteur. De minister streeft ernaar de overdracht dit voorjaar te realiseren. Van Hecke vroeg zich nog af of het uitstel van de overdracht geen budgettaire gevolgen zal hebben. De bewakingsopdrachten zouden immers sinds januari niet meer door de Staatsveiligheid worden uitgevoerd. (Belga)