Minister van Financiën Koen Geens heeft een wetsontwerp klaar om het fiscale 'gefoefel' met meerdere spaarboekjes vanaf 2015 te stoppen. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

In een wetsontwerp van Geens staat dat het huidige stelsel wordt hervormd om een einde te maken aan misbruiken. Het aanhouden van verschillende spaarboekjes om geen belastingen te moeten beta­len op de interesten uit het spaar­geld is een oud zeer. Nu moet geen belasting worden betaald op de inkomsten van spaarboekjes als die niet meer bedragen dan 1.880 euro. Boven dat bedrag houdt de bank een roerende voor­heffing van 15 procent in.

Heel wat Belgen hebben bij een andere bank een nieuw boekje geopend als de grens van 1.880 euro in het vizier komt, om zo meer keren van die vrijstelling te genieten. Niemand heeft immers een overzicht van de spaarboekjes.

Geens wil hier nu paal en perk aan stellen. Als een spaarder de vrijstelling wil behouden, moet hij zijn bank toestemming geven om de fiscus op de hoogte te bren­gen van de opbrengst van zijn spaarboekje. Doet hij dat niet, dan wordt de rente vanaf de eerste euro ­ belast.

In hetzelfde wetsontwerp wordt eveneens in de mogelijkheid voor­zien om ook de roerende inkom­sten van andere financiële producten zoals obligaties en moge­lijk zelfs aandelen van de belas­tingvrijstelling te laten genieten. (Belga/EE)

Minister van Financiën Koen Geens heeft een wetsontwerp klaar om het fiscale 'gefoefel' met meerdere spaarboekjes vanaf 2015 te stoppen. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad. In een wetsontwerp van Geens staat dat het huidige stelsel wordt hervormd om een einde te maken aan misbruiken. Het aanhouden van verschillende spaarboekjes om geen belastingen te moeten beta­len op de interesten uit het spaar­geld is een oud zeer. Nu moet geen belasting worden betaald op de inkomsten van spaarboekjes als die niet meer bedragen dan 1.880 euro. Boven dat bedrag houdt de bank een roerende voor­heffing van 15 procent in. Heel wat Belgen hebben bij een andere bank een nieuw boekje geopend als de grens van 1.880 euro in het vizier komt, om zo meer keren van die vrijstelling te genieten. Niemand heeft immers een overzicht van de spaarboekjes. Geens wil hier nu paal en perk aan stellen. Als een spaarder de vrijstelling wil behouden, moet hij zijn bank toestemming geven om de fiscus op de hoogte te bren­gen van de opbrengst van zijn spaarboekje. Doet hij dat niet, dan wordt de rente vanaf de eerste euro ­ belast. In hetzelfde wetsontwerp wordt eveneens in de mogelijkheid voor­zien om ook de roerende inkom­sten van andere financiële producten zoals obligaties en moge­lijk zelfs aandelen van de belas­tingvrijstelling te laten genieten. (Belga/EE)