De zeventien huidige ondernemingsvormen worden herleid tot de Maatschap, de Besloten Vennootschap (BV), de Naamloze Vennootschap (NV) en de Coöperatieve Vennootschap (CV). Het nieuwe wetboek zal ook de bepalingen voor verenigingen bevatten. Het uitkeren van winst wordt daarin het enige onderscheid tussen een vennootschap en een vereniging. Een vzw zal enkel winst kunnen uitkeren aan een belangeloos doel. De hervorming neemt een aantal obstakels bij de oprichting van een onderneming weg. Zowel de NV als de BV zullen voortaan door één persoon kunnen worden opgericht. Nu moeten ondernemers nog op zoek naar een tweede persoon om een oprichtingsakte te ondertekenen. De BV wordt in principe de meest gebruikte vorm. Daar wordt de kapitaalsvereiste van 6.200 euro afgeschaft. Daartegenover staat wel dat er een versterkt financieel plan moet kunnen worden voorgelegd. De bestuurdersaansprakelijkheid wordt beperkt op basis van omvang en grootte van de onderneming. "Dit is een absolute must om bedrijven naar België te krijgen", klinkt het bij Geens. "Andere Europese landen passen dit systeem toe. Zo trek je competente bestuurders aan wat de kwaliteit van de onderneming ten goede komt. Door deze vernieuwing zullen verzekeraars bestuurders willen verzekeren. Het voordeel is dat de schuldeisers daardoor zullen worden betaald als het fout loopt". (Belga)

De zeventien huidige ondernemingsvormen worden herleid tot de Maatschap, de Besloten Vennootschap (BV), de Naamloze Vennootschap (NV) en de Coöperatieve Vennootschap (CV). Het nieuwe wetboek zal ook de bepalingen voor verenigingen bevatten. Het uitkeren van winst wordt daarin het enige onderscheid tussen een vennootschap en een vereniging. Een vzw zal enkel winst kunnen uitkeren aan een belangeloos doel. De hervorming neemt een aantal obstakels bij de oprichting van een onderneming weg. Zowel de NV als de BV zullen voortaan door één persoon kunnen worden opgericht. Nu moeten ondernemers nog op zoek naar een tweede persoon om een oprichtingsakte te ondertekenen. De BV wordt in principe de meest gebruikte vorm. Daar wordt de kapitaalsvereiste van 6.200 euro afgeschaft. Daartegenover staat wel dat er een versterkt financieel plan moet kunnen worden voorgelegd. De bestuurdersaansprakelijkheid wordt beperkt op basis van omvang en grootte van de onderneming. "Dit is een absolute must om bedrijven naar België te krijgen", klinkt het bij Geens. "Andere Europese landen passen dit systeem toe. Zo trek je competente bestuurders aan wat de kwaliteit van de onderneming ten goede komt. Door deze vernieuwing zullen verzekeraars bestuurders willen verzekeren. Het voordeel is dat de schuldeisers daardoor zullen worden betaald als het fout loopt". (Belga)