Geens "betreurt bepaalde uitlatingen (...) en drukt zijn stijgende verbazing uit over de tergende en roekeloze wijze waarop de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel zich in de pers uitlaat". Nog meer dan over het woordgebruik is de minister verwonderd over het gebrek aan dossiergetrouwheid, klinkt het scherp. "Bijvoorbeeld staat zeggen dat het aantal gevangenen in ons land steeds toeneemt, helemaal haaks op de niet te loochenen daling van het aantal gevangenen tussen april 2014 en nu, meer bepaald van 11.813 tot 10.872. Evenzeer is bijvoorbeeld het zich altijd opnieuw beklagen over het tekort aan personeel bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, volledig in strijd met het gegeven dat het aantal magistraten daar sedert 2014 werd uitgebreid met 30 procent en het kader volledig is ingevuld, terwijl het kader van de griffiepersoneelsleden sedert 2014 werd verdubbeld, bij een nu voor 83 procent ingevuld kader." Geens zit dinsdagochtend om 09.00 uur samen met de voorzitters van de colleges van het Hof van Cassatie, van de hoven en rechtbanken en van het openbaar ministerie. De minister benadrukt steeds open te staan voor dialoog. (Belga)

Geens "betreurt bepaalde uitlatingen (...) en drukt zijn stijgende verbazing uit over de tergende en roekeloze wijze waarop de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel zich in de pers uitlaat". Nog meer dan over het woordgebruik is de minister verwonderd over het gebrek aan dossiergetrouwheid, klinkt het scherp. "Bijvoorbeeld staat zeggen dat het aantal gevangenen in ons land steeds toeneemt, helemaal haaks op de niet te loochenen daling van het aantal gevangenen tussen april 2014 en nu, meer bepaald van 11.813 tot 10.872. Evenzeer is bijvoorbeeld het zich altijd opnieuw beklagen over het tekort aan personeel bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, volledig in strijd met het gegeven dat het aantal magistraten daar sedert 2014 werd uitgebreid met 30 procent en het kader volledig is ingevuld, terwijl het kader van de griffiepersoneelsleden sedert 2014 werd verdubbeld, bij een nu voor 83 procent ingevuld kader." Geens zit dinsdagochtend om 09.00 uur samen met de voorzitters van de colleges van het Hof van Cassatie, van de hoven en rechtbanken en van het openbaar ministerie. De minister benadrukt steeds open te staan voor dialoog. (Belga)