Een man die verdacht wordt van een dubbele moordpoging werd op 30 december vrijgelaten door de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling, omdat het verslag van de gerechtspsychiater uitbleef. De deskundige, die in juni werd aangesteld, weigerde prioriteit te geven aan de afwerking van zijn verslag omdat de FOD Justitie hem nog ruim 110.000 euro aan achterstallige erelonen verschuldigd is, zo klinkt het bij het hof van beroep. Minister Geens betreurt dat en beaamt dat leveranciers van Justitie tijdig betaald moeten worden. Hij herinnert eraan dat sinds zijn aantreden al 175 miljoen euro aan achterstallige facturen is uitbetaald. Het is Geens en de FOD Justitie echter niet duidelijk waaruit het geciteerde bedrag van de betrokken gerechtspsychiater precies bestaat. De minister verduidelijkt dat alle centraal gekende facturen van de man die tot begin oktober waren ingegeven - goed voor 60.918,96 euro - vorige maand zijn uitbetaald. Daarnaast werd in november voor 4.925,57 euro aan facturen teruggestuurd naar de plaatselijke gerechtelijke diensten, omdat de stukken niet getekend waren of onvolledig waren om een betaling te kunnen uitvoeren. Het blijft voorlopig wachten op antwoord. De ingegeven facturen zijn intussen weer aangegroeid tot 19.755,12 euro, wat tegen eind januari uitbetaald zal worden. Over het resterende verschil met de door het hof van beroep gecommuniceerde achterstand van 162.000 euro tast de FOD Justitie volgens Geens in het duister. "De centrale diensten betalen enkel uit wat werd ingegeven in het systeem", luidt het. "De minister heeft de FOD Justitie met aandrang gevraagd onmiddellijk te rapporteren over welke diensten in voorkomend geval in gebreke bleven wat betreft de input in het systeem." (Belga)

Een man die verdacht wordt van een dubbele moordpoging werd op 30 december vrijgelaten door de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling, omdat het verslag van de gerechtspsychiater uitbleef. De deskundige, die in juni werd aangesteld, weigerde prioriteit te geven aan de afwerking van zijn verslag omdat de FOD Justitie hem nog ruim 110.000 euro aan achterstallige erelonen verschuldigd is, zo klinkt het bij het hof van beroep. Minister Geens betreurt dat en beaamt dat leveranciers van Justitie tijdig betaald moeten worden. Hij herinnert eraan dat sinds zijn aantreden al 175 miljoen euro aan achterstallige facturen is uitbetaald. Het is Geens en de FOD Justitie echter niet duidelijk waaruit het geciteerde bedrag van de betrokken gerechtspsychiater precies bestaat. De minister verduidelijkt dat alle centraal gekende facturen van de man die tot begin oktober waren ingegeven - goed voor 60.918,96 euro - vorige maand zijn uitbetaald. Daarnaast werd in november voor 4.925,57 euro aan facturen teruggestuurd naar de plaatselijke gerechtelijke diensten, omdat de stukken niet getekend waren of onvolledig waren om een betaling te kunnen uitvoeren. Het blijft voorlopig wachten op antwoord. De ingegeven facturen zijn intussen weer aangegroeid tot 19.755,12 euro, wat tegen eind januari uitbetaald zal worden. Over het resterende verschil met de door het hof van beroep gecommuniceerde achterstand van 162.000 euro tast de FOD Justitie volgens Geens in het duister. "De centrale diensten betalen enkel uit wat werd ingegeven in het systeem", luidt het. "De minister heeft de FOD Justitie met aandrang gevraagd onmiddellijk te rapporteren over welke diensten in voorkomend geval in gebreke bleven wat betreft de input in het systeem." (Belga)