De Raad voor Dierenwelzijn bezocht tussen september en december 2011 de verschillende circussen in ons land. Daarbij kwamen verschillende moeilijkheden aan het licht. Zo stelden ze zowel binnen als buiten plaatsgebrek vast van de wilde dieren, was het voor sommige soorten onmogelijk te baden, hadden sommige soorten die in groepsverband leven geen soortgenoten in de buurt en werden de temperatuursvereisten niet nageleefd. Daarom stelde de raad voor om de lijst met dieren die in een circus toegelaten zijn, in te korten. Volgens het wetsontwerp zijn enkel nog runderen, buffels, varkens, lama's, hoenderachtigen, dromedarissen, kamelen, fretten, konijnen, katten, honden, duiven, ganzen, papegaaien, parkieten, eenden, paarden, ezels, pony's, schapen en geiten toegelaten, op voorwaarde dat de minimumnormen voor huisvesting worden nageleefd. Leeuwen, tijgers en olifanten zijn dus niet meer toegestaan. Een gelijkaardig verbod bestaat al in Oostenrijk, terwijl Duitsland, Hongarije, Denemarken en Zweden een gedeeltelijk verbod kennen. (Belga)

De Raad voor Dierenwelzijn bezocht tussen september en december 2011 de verschillende circussen in ons land. Daarbij kwamen verschillende moeilijkheden aan het licht. Zo stelden ze zowel binnen als buiten plaatsgebrek vast van de wilde dieren, was het voor sommige soorten onmogelijk te baden, hadden sommige soorten die in groepsverband leven geen soortgenoten in de buurt en werden de temperatuursvereisten niet nageleefd. Daarom stelde de raad voor om de lijst met dieren die in een circus toegelaten zijn, in te korten. Volgens het wetsontwerp zijn enkel nog runderen, buffels, varkens, lama's, hoenderachtigen, dromedarissen, kamelen, fretten, konijnen, katten, honden, duiven, ganzen, papegaaien, parkieten, eenden, paarden, ezels, pony's, schapen en geiten toegelaten, op voorwaarde dat de minimumnormen voor huisvesting worden nageleefd. Leeuwen, tijgers en olifanten zijn dus niet meer toegestaan. Een gelijkaardig verbod bestaat al in Oostenrijk, terwijl Duitsland, Hongarije, Denemarken en Zweden een gedeeltelijk verbod kennen. (Belga)