"Ook de Vlaamse bestuurrechtscolleges stappen met dit digitaal loket mee de 21ste eeuw binnen. Hun back-office is al volledig digitaal, maar procespartijen merkten daar amper iets van aangezien zij nog verplicht werden te werken met aangetekende zendingen en de bijhorende kosten", licht de minister toe. "Met onze vereenvoudigingen en verbeteringen willen we zorgen voor een sterker ondernemersklimaat in Vlaanderen en tegelijk versneld en gemakkelijker grote maatschappelijke investeringsprojecten realiseren. Verdere digitalisering is daarbij onontbeerlijk", zegt Demir. Het Vlaams regeerakkoord vermeldde al het belang van een verbetering van de procedures bij de Vlaamse bestuurrechtscolleges (DBRC), waarvan de Raad voor Vergunningsbetwistingen de bekendste is. In oktober 2020 kwam minister Demir daarom met een vereenvoudigingsplan op de proppen voor de omgevingsprocedures. Ook tijdens de coronacrisis kwam het gebrek aan digitalisering bij de DBRC naar boven drijven. Minister Demir wijst op de voordelen van de nieuwe digitale werkwijze: het is beveiligd, kosteloos (in tegenstelling tot aangetekende zendingen) en het vermindert de werklast voor procespartijen (ze moeten niet langer meerdere exemplaren op papier indienen). In een volgende fase zal de verdere uitbouw volgen van het digitaal loket tot een omvattend digitaal platform voor de volledige procesvoering. Binnen enkele weken komt Demir nog met een wijzigingsdecreet om het kluwen van beroepsprocedures te beperken tot de gevallen waar belangen effectief geschaad worden en om beroepen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen sneller te kunnen afhandelen. (Belga)

"Ook de Vlaamse bestuurrechtscolleges stappen met dit digitaal loket mee de 21ste eeuw binnen. Hun back-office is al volledig digitaal, maar procespartijen merkten daar amper iets van aangezien zij nog verplicht werden te werken met aangetekende zendingen en de bijhorende kosten", licht de minister toe. "Met onze vereenvoudigingen en verbeteringen willen we zorgen voor een sterker ondernemersklimaat in Vlaanderen en tegelijk versneld en gemakkelijker grote maatschappelijke investeringsprojecten realiseren. Verdere digitalisering is daarbij onontbeerlijk", zegt Demir. Het Vlaams regeerakkoord vermeldde al het belang van een verbetering van de procedures bij de Vlaamse bestuurrechtscolleges (DBRC), waarvan de Raad voor Vergunningsbetwistingen de bekendste is. In oktober 2020 kwam minister Demir daarom met een vereenvoudigingsplan op de proppen voor de omgevingsprocedures. Ook tijdens de coronacrisis kwam het gebrek aan digitalisering bij de DBRC naar boven drijven. Minister Demir wijst op de voordelen van de nieuwe digitale werkwijze: het is beveiligd, kosteloos (in tegenstelling tot aangetekende zendingen) en het vermindert de werklast voor procespartijen (ze moeten niet langer meerdere exemplaren op papier indienen). In een volgende fase zal de verdere uitbouw volgen van het digitaal loket tot een omvattend digitaal platform voor de volledige procesvoering. Binnen enkele weken komt Demir nog met een wijzigingsdecreet om het kluwen van beroepsprocedures te beperken tot de gevallen waar belangen effectief geschaad worden en om beroepen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen sneller te kunnen afhandelen. (Belga)