"Vermogensbelasting is een deur die we deze legislatuur moeten sluiten". Dat heeft minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) gezegd in De Zevende Dag.
"We hebben dertig maanden om drie belangrijke dingen te doen en een vermogensbelasting hoort daar niet bij".

Vanackere wees erop dat inkomsten uit vermogens al worden belast in ons land en dat er gekeken kan worden hoe die roerende voorheffing kan worden georganiseerd.

Tegen eind oktober begroting

Coalitiepartner Open Vld had bij monde van Gwendolyn Rutten en Patrick Dewael gepleit voor een grote fiscale hervorming. "Dat er na twaalf jaar liberale leiding op financiën een grote fiscale hervorming nodig is, ga ik niet tegenspreken", repliceert de CD&V-vicepremier hierop.

Vanackere wil de lasten op arbeid naar beneden, maar wijst erop dat dat in de huidige budgettaire crisis enkel kan als er elders lasten bijkomen. En daar is het enthousiasme minder groot voor, merkte de minister van Financiën op.

Vanackere hoopt dat de federale regering tegen eind oktober de begroting voor volgend jaar klaar heeft. (Belga/TE)