De instructie over het verlengd penitentiair verlof wordt met een week opgeschort zodat er tot afloop van de lopende evaluatie van de instructie geen nieuwe verlengde penitentiaire verloven worden toegekend. Dat meldt minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

Gedetineerden die voor 7 juni verlengd penitentiair verlof hebben gekregen blijven in dit regime. Hoewel de eerste resultaten van het systeem in de zoektocht naar werk en re-integratie met de familie positief zijn, had de minister eerder in de Kamer laten weten open te staan om de instructie te herbekijken.

Daarnaast heeft minister Geens de opdracht gegeven om de risico-inschatting van gedetineerden met een profiel van radicalisme of extremisme op punt te stellen. In dat licht heeft hij de toekenning van een aantal uitgaansvergunningen en niet-verlengde penitentiaire verloven herroepen.

Net voor de zomer van vorig jaar voerde minister Geens het verlengd penitentiair verlof in als maatregel om de overbevolking in de gevangenissen tegen te gaan. Bepaalde gedetineerden die tot tien jaar cel zijn veroordeeld mogen dan onder voorwaarden een week gevangenis afwisselen met een week verlof. Wie veroordeeld is voor terrorisme of zedenfeiten, komt niet in aanmerking. De maatregel werd onder meer door Open Vld op de korrel genomen. Kamerlid Carina Van Cauter vond dat de minister 'onverantwoorde risico's' nam.

Carina Van Caute reageert tevreden op de beslissing om tijdelijk geen verlengd penitentiair verlof toe te kennen. 'Deze maatregel diende om de overbevolking in de gevangenis aan te pakken, maar houdt te veel risico's in. Dat is helaas al gebleken. Penitentiair verlof kan enkel en alleen onder strenge voorwaarden en niet wanneer er een veiligheids- of vluchtrisico is. Die lat mag nooit omlaag. Ik ben dan ook tevreden dat de maatregel tijdelijk is opgeschort, maar wij blijven bij ons standpunt dat ze helemaal op de schop moet', stelt het Open Vld-Kamerlid.

De instructie over het verlengd penitentiair verlof wordt met een week opgeschort zodat er tot afloop van de lopende evaluatie van de instructie geen nieuwe verlengde penitentiaire verloven worden toegekend. Dat meldt minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Gedetineerden die voor 7 juni verlengd penitentiair verlof hebben gekregen blijven in dit regime. Hoewel de eerste resultaten van het systeem in de zoektocht naar werk en re-integratie met de familie positief zijn, had de minister eerder in de Kamer laten weten open te staan om de instructie te herbekijken.Daarnaast heeft minister Geens de opdracht gegeven om de risico-inschatting van gedetineerden met een profiel van radicalisme of extremisme op punt te stellen. In dat licht heeft hij de toekenning van een aantal uitgaansvergunningen en niet-verlengde penitentiaire verloven herroepen.Net voor de zomer van vorig jaar voerde minister Geens het verlengd penitentiair verlof in als maatregel om de overbevolking in de gevangenissen tegen te gaan. Bepaalde gedetineerden die tot tien jaar cel zijn veroordeeld mogen dan onder voorwaarden een week gevangenis afwisselen met een week verlof. Wie veroordeeld is voor terrorisme of zedenfeiten, komt niet in aanmerking. De maatregel werd onder meer door Open Vld op de korrel genomen. Kamerlid Carina Van Cauter vond dat de minister 'onverantwoorde risico's' nam.Carina Van Caute reageert tevreden op de beslissing om tijdelijk geen verlengd penitentiair verlof toe te kennen. 'Deze maatregel diende om de overbevolking in de gevangenis aan te pakken, maar houdt te veel risico's in. Dat is helaas al gebleken. Penitentiair verlof kan enkel en alleen onder strenge voorwaarden en niet wanneer er een veiligheids- of vluchtrisico is. Die lat mag nooit omlaag. Ik ben dan ook tevreden dat de maatregel tijdelijk is opgeschort, maar wij blijven bij ons standpunt dat ze helemaal op de schop moet', stelt het Open Vld-Kamerlid.