Eerder had de gemeente Westerlo al een negatief advies gegeven voor het project. Het gemeentebestuur reageert tevreden.

De beslissing van de minister komt er volgens het beoordelingsrapport 'omwille van veiligheidsrisico's, het niet voldoen aan het energetisch optimalisatieprincipe en een strijdigheid met de goede ruimtelijke ordening'. Ook uit de buurt was er al kritiek tegen het project. 'Naast de negatieve impact op het leefmilieu (geluid, slagschaduw en visuele hinder) werd onder andere ook aangehaald dat de windmolens te dicht bij de woonkern van Heultje zouden komen en dat de veiligheidsrisico's voor het nabijgelegen Seveso-bedrijf onderschat werden', stelt het gemeentebestuur van Westerlo. 'De gemeente is verheugd om vast te stellen dat de minister de opmerkingen van de buurtbewoners, het actiecomité tegen de windturbines, het college van burgemeester en de voltallige gemeenteraad van Westerlo heeft gevolgd. Het college van burgemeester en schepenen durft erop te rekenen dat Luminus zich neerlegt bij de beslissing van de minister.'

Eerder had de gemeente Westerlo al een negatief advies gegeven voor het project. Het gemeentebestuur reageert tevreden.De beslissing van de minister komt er volgens het beoordelingsrapport 'omwille van veiligheidsrisico's, het niet voldoen aan het energetisch optimalisatieprincipe en een strijdigheid met de goede ruimtelijke ordening'. Ook uit de buurt was er al kritiek tegen het project. 'Naast de negatieve impact op het leefmilieu (geluid, slagschaduw en visuele hinder) werd onder andere ook aangehaald dat de windmolens te dicht bij de woonkern van Heultje zouden komen en dat de veiligheidsrisico's voor het nabijgelegen Seveso-bedrijf onderschat werden', stelt het gemeentebestuur van Westerlo. 'De gemeente is verheugd om vast te stellen dat de minister de opmerkingen van de buurtbewoners, het actiecomité tegen de windturbines, het college van burgemeester en de voltallige gemeenteraad van Westerlo heeft gevolgd. Het college van burgemeester en schepenen durft erop te rekenen dat Luminus zich neerlegt bij de beslissing van de minister.'