De nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrale van 920 megawatt was gepland op het industrieterrein van Rotem langs de Zuid-Willemsvaart. De vergunningsaanvraag werd eind december 2020 bij de provincie ingediend. De Limburgse deputatie oordeelt nu dat de inplanting van de gascentrale op die locatie "niet opportuun" is. De deputatie volgt daarmee het advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC), dat stelt dat de aangevraagde gasturbine stedenbouwkundig niet past in de omgeving en dat bijkomend onderzoek nodig is naar de gevolgen van de uitstoot van stikstof. Tijdens het openbaar onderzoek werden ook al 1.225 bezwaren ingediend met bezorgdheden over de ligging en de CO2-uitstoot. De aanvrager heeft 30 dagen tijd om in beroep te gaan bij de minister. "Via uitlaatgassen van de centrale kunnen stoffen verspreid worden die een impact hebben en schade of hinder veroorzaken. Deze afvalstoffen zijn afkomstig van het verstoken van aardgas voor de productie van elektriciteit en omvatten in hoofdzaak de emissie van stikstof, ammoniak en CO2", zegt Inge Moors (CD&V), gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening. "Het is op dit moment niet duidelijk op welke wijze er kan aangetoond worden dat het project geen betekenisvolle aantasting veroorzaakt van onze natuurgebieden." (Belga)

De nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrale van 920 megawatt was gepland op het industrieterrein van Rotem langs de Zuid-Willemsvaart. De vergunningsaanvraag werd eind december 2020 bij de provincie ingediend. De Limburgse deputatie oordeelt nu dat de inplanting van de gascentrale op die locatie "niet opportuun" is. De deputatie volgt daarmee het advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC), dat stelt dat de aangevraagde gasturbine stedenbouwkundig niet past in de omgeving en dat bijkomend onderzoek nodig is naar de gevolgen van de uitstoot van stikstof. Tijdens het openbaar onderzoek werden ook al 1.225 bezwaren ingediend met bezorgdheden over de ligging en de CO2-uitstoot. De aanvrager heeft 30 dagen tijd om in beroep te gaan bij de minister. "Via uitlaatgassen van de centrale kunnen stoffen verspreid worden die een impact hebben en schade of hinder veroorzaken. Deze afvalstoffen zijn afkomstig van het verstoken van aardgas voor de productie van elektriciteit en omvatten in hoofdzaak de emissie van stikstof, ammoniak en CO2", zegt Inge Moors (CD&V), gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening. "Het is op dit moment niet duidelijk op welke wijze er kan aangetoond worden dat het project geen betekenisvolle aantasting veroorzaakt van onze natuurgebieden." (Belga)