De CWApE heeft zijn advies afgeleverd. Daarin staat dat "een uitstel of vrijstelling van het prosumententarief niet overeen zou stemmen met de tariefdoelstellingen, het hoofd zou moeten bieden aan grote juridische obstakels en een negatieve en onrechtvaardige impact zou hebben op burgers zonder zonnepanelen". De Waalse regering keurde in november een voorontwerp van decreet goed dat de weg moest vrijmaken voor vijf jaar uitstel. Dat was ook zo voorzien in het Waals regeerakkoord, maar de tekst stipuleerde enkel dat de beslissing van de energieregulator geen betekenisvolle negatieve impact mocht hebben op de prijzen. Het komt niet als een verrassing dat de CWApE bevestigde dat het tarief vanaf volgende maand te willen invoeren. De regering zelf wacht nog op een advies van de Raad van State, dat zich moet buigen over het ontwerpdecreet. Maar het is wel de CWApE die bevoegd is voor de tarieven. (Belga)

De CWApE heeft zijn advies afgeleverd. Daarin staat dat "een uitstel of vrijstelling van het prosumententarief niet overeen zou stemmen met de tariefdoelstellingen, het hoofd zou moeten bieden aan grote juridische obstakels en een negatieve en onrechtvaardige impact zou hebben op burgers zonder zonnepanelen". De Waalse regering keurde in november een voorontwerp van decreet goed dat de weg moest vrijmaken voor vijf jaar uitstel. Dat was ook zo voorzien in het Waals regeerakkoord, maar de tekst stipuleerde enkel dat de beslissing van de energieregulator geen betekenisvolle negatieve impact mocht hebben op de prijzen. Het komt niet als een verrassing dat de CWApE bevestigde dat het tarief vanaf volgende maand te willen invoeren. De regering zelf wacht nog op een advies van de Raad van State, dat zich moet buigen over het ontwerpdecreet. Maar het is wel de CWApE die bevoegd is voor de tarieven. (Belga)