Het vele regenwater heeft de rioleringen voort gespoeld, zegt het coördinatiecomité. "Aquafin bevestigt dat het huishoudelijk afvalwater van Wetteren opnieuw via de standaardprocedure verwerkt wordt in het waterzuiveringsstation. Dit houdt in dat er geen vervuild rioolwater meer geloosd wordt in de Schelde." De pompput in de Victor Van Sandelaan, waar vorige week dinsdag dodelijke waarden acrylnitril werden vastgesteld, blijft stilliggen. De situatie daar wordt permanent opgevolgd via metingen, meldt de provincie Oost-Vlaanderen. (Belga)

Het vele regenwater heeft de rioleringen voort gespoeld, zegt het coördinatiecomité. "Aquafin bevestigt dat het huishoudelijk afvalwater van Wetteren opnieuw via de standaardprocedure verwerkt wordt in het waterzuiveringsstation. Dit houdt in dat er geen vervuild rioolwater meer geloosd wordt in de Schelde." De pompput in de Victor Van Sandelaan, waar vorige week dinsdag dodelijke waarden acrylnitril werden vastgesteld, blijft stilliggen. De situatie daar wordt permanent opgevolgd via metingen, meldt de provincie Oost-Vlaanderen. (Belga)