Het Brussels gewest organiseert geen tijdelijke slachtvloeren meer en de lokale besturen kunnen zelf initiatief te nemen. Toch zal er in de Brusselse gemeenten geen tijdelijke slachtvloer te vinden zijn. 'Ook van privé-initiatieven hebben wij geen weet. Zo'n initiatieven hebben trouwens een vergunningplicht. Wij hebben geen enkele vergunningsaanvraag ontvangen en de termijn daarvoor is reeds verstreken', laat Debaets weten.

Afgelopen jaar voerde het Brussels gewest onder impuls van Debaets nog twee maatregelen in. Zo geldt er een verbod op thuisslachtingen en is er een verbod op het vervoer van schapen en geiten. Professionele vervoerders moeten een vergunning aanvragen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Intussen doet staatsecretaris Debaets een oproep naar de moslims om naar aanleiding van het Offerfeest en in lijn met de richtlijnen van de islam een gift te doen aan mensen die in armoede leven. 'Dat is evenwaardig aan het slachten van een eigen schaap of geit. Op die manier wordt heel wat onnodig dierenleed voorkomen', aldus Debaets.

Een verbod op onverdoofd slachten is er nog niet. Er is nog te veel onenigheid over het onderwerp binnen de Brusselse regering, waardoor een akkoord niet meer mogelijk lijkt in deze legislatuur.

Het Brussels gewest organiseert geen tijdelijke slachtvloeren meer en de lokale besturen kunnen zelf initiatief te nemen. Toch zal er in de Brusselse gemeenten geen tijdelijke slachtvloer te vinden zijn. 'Ook van privé-initiatieven hebben wij geen weet. Zo'n initiatieven hebben trouwens een vergunningplicht. Wij hebben geen enkele vergunningsaanvraag ontvangen en de termijn daarvoor is reeds verstreken', laat Debaets weten. Afgelopen jaar voerde het Brussels gewest onder impuls van Debaets nog twee maatregelen in. Zo geldt er een verbod op thuisslachtingen en is er een verbod op het vervoer van schapen en geiten. Professionele vervoerders moeten een vergunning aanvragen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Intussen doet staatsecretaris Debaets een oproep naar de moslims om naar aanleiding van het Offerfeest en in lijn met de richtlijnen van de islam een gift te doen aan mensen die in armoede leven. 'Dat is evenwaardig aan het slachten van een eigen schaap of geit. Op die manier wordt heel wat onnodig dierenleed voorkomen', aldus Debaets. Een verbod op onverdoofd slachten is er nog niet. Er is nog te veel onenigheid over het onderwerp binnen de Brusselse regering, waardoor een akkoord niet meer mogelijk lijkt in deze legislatuur.