"Jaarlijks worden duizenden vragen met betrekking tot gezinshereniging niet bekeken, waardoor er ook verblijfskaarten worden afgeleverd aan mensen die gezocht worden in het buitenland", zegt een bron binnen de DVZ. Vakbondsafgevaardigde Luc Jacobs bevestigt de uitspraak. De dienst gezinshereniging slaagt er volgens hem niet in om het werk naar behoren te doen, omwille van overvolle mailboxen, burn-outs en onderbemanning. "Het gevolg is dat aanvragen tot gezinshereniging worden goedgekeurd zonder een degelijke controle." De vakbondsbron en Jacobs schuiven twee oorzaken naar voor: de stijging van het aantal aanvragen sinds de asielcrisis van 2015-2016, en de verstrenging van de voorwaarden door staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). François De Smet, directeur van het federaal migratiecentrum Myria, heeft weet van klachten over een "te grote stapel dossiers voor een te klein aantal medewerkers". Hij betwijfelt dat de werkdruk het verwerven van een verblijfstitel vergemakkelijkt. Het personeelsgebrek leidt eerder tot snelle, negatieve beslissingen, klinkt het. "Zo gauw ze bij de DVZ merken dat aan één voorwaarde niet is voldaan, nemen ze een negatieve beslissing, zonder het volledige dossier te bestuderen." De woordvoerder van staatssecretaris Francken reageert dat het nog te vroeg is om een evaluatie te maken van de wet die integratie en/of inburgering als voorwaarde stelt voor de verlening van verblijfstitels. Bovendien is er alleen een wettelijke basis voor controles bij een kleinere groep (hereniging van derdelanders). De woordvoerder kon bevestigen noch ontkennen dat de DVZ overbelast is. De DVZ-directie was niet bereid tot commentaar. (Belga)

"Jaarlijks worden duizenden vragen met betrekking tot gezinshereniging niet bekeken, waardoor er ook verblijfskaarten worden afgeleverd aan mensen die gezocht worden in het buitenland", zegt een bron binnen de DVZ. Vakbondsafgevaardigde Luc Jacobs bevestigt de uitspraak. De dienst gezinshereniging slaagt er volgens hem niet in om het werk naar behoren te doen, omwille van overvolle mailboxen, burn-outs en onderbemanning. "Het gevolg is dat aanvragen tot gezinshereniging worden goedgekeurd zonder een degelijke controle." De vakbondsbron en Jacobs schuiven twee oorzaken naar voor: de stijging van het aantal aanvragen sinds de asielcrisis van 2015-2016, en de verstrenging van de voorwaarden door staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). François De Smet, directeur van het federaal migratiecentrum Myria, heeft weet van klachten over een "te grote stapel dossiers voor een te klein aantal medewerkers". Hij betwijfelt dat de werkdruk het verwerven van een verblijfstitel vergemakkelijkt. Het personeelsgebrek leidt eerder tot snelle, negatieve beslissingen, klinkt het. "Zo gauw ze bij de DVZ merken dat aan één voorwaarde niet is voldaan, nemen ze een negatieve beslissing, zonder het volledige dossier te bestuderen." De woordvoerder van staatssecretaris Francken reageert dat het nog te vroeg is om een evaluatie te maken van de wet die integratie en/of inburgering als voorwaarde stelt voor de verlening van verblijfstitels. Bovendien is er alleen een wettelijke basis voor controles bij een kleinere groep (hereniging van derdelanders). De woordvoerder kon bevestigen noch ontkennen dat de DVZ overbelast is. De DVZ-directie was niet bereid tot commentaar. (Belga)