Sinds mei 2016 kunnen rechters veroordeelden naar huis sturen met een enkelband in plaats van een gevangenisstraf, werkstraf of geldboete op te leggen. Voordien konden rechters zelf geen elektronisch toezicht opleggen als autonome straf. De maatregel was een van de manieren van de federale regering om de overbevolking in de gevangenissen te helpen verminderen. Sinds de maatregel effectief van kracht ging in mei van vorig jaar heeft het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht 13 dossiers ontvangen, waarvan 4 in 2016 en 9 in 2017. Daarvan werden er wel opnieuw drie geannuleerd. Momenteel zijn er twee die onder toezicht staan en zeven die ingepland zijn, zo blijkt uit de cijfers. Bij het VCET werd extra ondersteuning voorzien om de wet in werking te laten treden. Zo is er personeel aangeworven en is het registratiesysteem aangepast. "De nodige richtlijnen werden tijdig uitgewerkt en geïmplementeerd, afspraken met de samenwerkingspartners werden gemaakt. In alle justitiehuizen en in het VCET werden infosessies georganiseerd om deze richtlijnen en de procedure toe te lichten", luidt het. "Intussen worden ook bijkomende en meer technische werkinstructies uitgeschreven voor elke stap in de procedure. Daarbij steunen we ook op de ervaringen die intussen worden opgedaan", klinkt het. (Belga)

Sinds mei 2016 kunnen rechters veroordeelden naar huis sturen met een enkelband in plaats van een gevangenisstraf, werkstraf of geldboete op te leggen. Voordien konden rechters zelf geen elektronisch toezicht opleggen als autonome straf. De maatregel was een van de manieren van de federale regering om de overbevolking in de gevangenissen te helpen verminderen. Sinds de maatregel effectief van kracht ging in mei van vorig jaar heeft het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht 13 dossiers ontvangen, waarvan 4 in 2016 en 9 in 2017. Daarvan werden er wel opnieuw drie geannuleerd. Momenteel zijn er twee die onder toezicht staan en zeven die ingepland zijn, zo blijkt uit de cijfers. Bij het VCET werd extra ondersteuning voorzien om de wet in werking te laten treden. Zo is er personeel aangeworven en is het registratiesysteem aangepast. "De nodige richtlijnen werden tijdig uitgewerkt en geïmplementeerd, afspraken met de samenwerkingspartners werden gemaakt. In alle justitiehuizen en in het VCET werden infosessies georganiseerd om deze richtlijnen en de procedure toe te lichten", luidt het. "Intussen worden ook bijkomende en meer technische werkinstructies uitgeschreven voor elke stap in de procedure. Daarbij steunen we ook op de ervaringen die intussen worden opgedaan", klinkt het. (Belga)