De versoepeling van de abortuswetgeving - met onder meer een verlenging van de termijn van 12 naar 18 weken - was voor CD&V een breekpunt tijdens de formatiegesprekken. Socialisten, liberalen en groenen zijn al langer voorstander van een versoepeling van de wet, maar de Vlaamse christendemocraten stonden op de rem. In het regeerakkoord hebben de Vivaldi-partijen nu afgesproken om de wetsvoorstellen voor een versoepeling van de abortuswet voorlopig niet te stemmen. Het abortusdossier zal verder besproken worden in de Kamercommissie Justitie, maar eerst zal een "onafhankelijk multidisciplinair wetenschappelijk comité (aangeduid door de partijen die deel uitmaken van de regering) een studie en evaluatie maken van praktijk en wetgeving". Bedoeling is om op basis van die studie en evaluatie "verder constructief te werken teneinde een consensus te bereiken tussen de partijen die deel uitmaken van de regering en in afwachting niet tot stemming over te gaan." (Belga)

De versoepeling van de abortuswetgeving - met onder meer een verlenging van de termijn van 12 naar 18 weken - was voor CD&V een breekpunt tijdens de formatiegesprekken. Socialisten, liberalen en groenen zijn al langer voorstander van een versoepeling van de wet, maar de Vlaamse christendemocraten stonden op de rem. In het regeerakkoord hebben de Vivaldi-partijen nu afgesproken om de wetsvoorstellen voor een versoepeling van de abortuswet voorlopig niet te stemmen. Het abortusdossier zal verder besproken worden in de Kamercommissie Justitie, maar eerst zal een "onafhankelijk multidisciplinair wetenschappelijk comité (aangeduid door de partijen die deel uitmaken van de regering) een studie en evaluatie maken van praktijk en wetgeving". Bedoeling is om op basis van die studie en evaluatie "verder constructief te werken teneinde een consensus te bereiken tussen de partijen die deel uitmaken van de regering en in afwachting niet tot stemming over te gaan." (Belga)