"Het gaat om een redelijk klein stuk, een driehoek van naar schatting dertig meter op tien", legt burgemeester Mertens uit. "Het ligt vlakbij een grote school, waar er heel wat problemen zijn bij de verkeersafwikkeling. We willen er een knuffelzone (Kiss & Ride, nvdr.) installeren". De burgemeester erkent dat er een probleem is met de vergunning voor de ontbossing van het gebied. "We hebben een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd bij het Vlaams Gewest, maar daar is een ambtenaar vergeten de vergunning van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) in orde te brengen", legt de burgemeester uit. Het ANB is het Vlaamse agentschap dat de vergunningen voor kappingen aflevert. "We hebben dan maar zelf contact opgenomen met het ANB, dat ons verzekerde dat er voor hen geen probleem is", aldus Mertens nog. "Het gaat dan ook om een eerder klein en weinig waardevol stuk". De burgemeester benadrukt dat er dus helemaal geen sprake is van een bewuste overtreding van de boswetgeving, zoals de VBV had gesteld. (KAV)

"Het gaat om een redelijk klein stuk, een driehoek van naar schatting dertig meter op tien", legt burgemeester Mertens uit. "Het ligt vlakbij een grote school, waar er heel wat problemen zijn bij de verkeersafwikkeling. We willen er een knuffelzone (Kiss & Ride, nvdr.) installeren". De burgemeester erkent dat er een probleem is met de vergunning voor de ontbossing van het gebied. "We hebben een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd bij het Vlaams Gewest, maar daar is een ambtenaar vergeten de vergunning van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) in orde te brengen", legt de burgemeester uit. Het ANB is het Vlaamse agentschap dat de vergunningen voor kappingen aflevert. "We hebben dan maar zelf contact opgenomen met het ANB, dat ons verzekerde dat er voor hen geen probleem is", aldus Mertens nog. "Het gaat dan ook om een eerder klein en weinig waardevol stuk". De burgemeester benadrukt dat er dus helemaal geen sprake is van een bewuste overtreding van de boswetgeving, zoals de VBV had gesteld. (KAV)