Het aantal meldingen van de verdwijning van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen bleef vorig jaar stabiel: 119, tegenover 116 in 2016. Het gaat meestal om kinderen of tieners van wie de verdwijning als onrustwekkend wordt beschouwd door de politie, hun voogd of het opvangcentrum. Daarnaast werden nog 98 zaken uit voorgaande jaren gevolgd. Van de 217 behandelde dossiers kon maar één op de drie worden gesloten, zegt Child Focus. "Al te vaak moeten politie en andere diensten het opgeven omdat ze over te weinig opsporingsmiddelen beschikken", aldus de stichting. "Toch lopen die jongeren, vanwege hun kwetsbaarheid, het grootste risico het slachtoffer te worden van mensenhandel of seksuele en zelfs economische uitbuiting." Heidi De Pauw vraagt om de taskforce Verdwijningen de "dynamiseren". De werkzaamheden lopen, maar de algemeen directeur van Child Focus wil dat er een "versnelling" komt. "Op die manier kunnen we sneller komen tot een uitbreiding van het bestaande Brusselse protocol verdwijningen over het ganse land. Zo kunnen we enerzijds voorkomen dat die jongeren verdwijnen en anderzijds, als een verdwijning zich voordoet, sneller en efficiënter optreden." De Pauw zegt ervan overtuigd te zijn met "een goede gecoördineerde aanpak" tussen alle bevoegde diensten meer jongeren te kunnen "terugvinden en beschermen". Het aantal meldingen dat Child Focus binnenkrijgt over de verdwijning van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, is trouwens maar het topje van de ijsberg. Het is onmogelijk om het precieze aantal vermiste jongeren te bepalen, aldus Child Focus. (Belga)

Het aantal meldingen van de verdwijning van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen bleef vorig jaar stabiel: 119, tegenover 116 in 2016. Het gaat meestal om kinderen of tieners van wie de verdwijning als onrustwekkend wordt beschouwd door de politie, hun voogd of het opvangcentrum. Daarnaast werden nog 98 zaken uit voorgaande jaren gevolgd. Van de 217 behandelde dossiers kon maar één op de drie worden gesloten, zegt Child Focus. "Al te vaak moeten politie en andere diensten het opgeven omdat ze over te weinig opsporingsmiddelen beschikken", aldus de stichting. "Toch lopen die jongeren, vanwege hun kwetsbaarheid, het grootste risico het slachtoffer te worden van mensenhandel of seksuele en zelfs economische uitbuiting." Heidi De Pauw vraagt om de taskforce Verdwijningen de "dynamiseren". De werkzaamheden lopen, maar de algemeen directeur van Child Focus wil dat er een "versnelling" komt. "Op die manier kunnen we sneller komen tot een uitbreiding van het bestaande Brusselse protocol verdwijningen over het ganse land. Zo kunnen we enerzijds voorkomen dat die jongeren verdwijnen en anderzijds, als een verdwijning zich voordoet, sneller en efficiënter optreden." De Pauw zegt ervan overtuigd te zijn met "een goede gecoördineerde aanpak" tussen alle bevoegde diensten meer jongeren te kunnen "terugvinden en beschermen". Het aantal meldingen dat Child Focus binnenkrijgt over de verdwijning van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, is trouwens maar het topje van de ijsberg. Het is onmogelijk om het precieze aantal vermiste jongeren te bepalen, aldus Child Focus. (Belga)