Volgens een nieuwe rondzendbrief moeten schoolrapporten in het Franstalige landsdeel constructiever worden. Zo kan het niet langer dat een leerling vergeleken wordt met zijn medeleerlingen of met een gemiddeld klasresultaat. Schoolrapporten moeten de lacunes bij de leerling benoemen, maar die zijn zo geformuleerd dat ze in de eerste plaats constructieve kritiek geven en de leerling aanmoedigen. Weyts is niet van plan die aanpak te kopiëren in Vlaanderen. "Het is misschien een tikje oldskool, maar als een leerling niet functioneert, dan moet hij daarop worden gewezen. Dan moeten ook de ouders daarover worden geïnformeerd", aldus de minister. "Ik vind het wat vreemd dat men ook zegt dat de klasgemiddelden niet meer mogen worden meegegeven. Ik denk dat ouders en leerlingen baat hebben bij zo'n vergelijking met de rest van de groep, dat leerlingen en ouders dat ook vragen. Aan jezelf ken je misschien de halve wereld, maar als ouder wil ik dat wel weten, hoe mijn kind scoort in verhouding tot de rest van de groep." Meuleman is wel voorstander: "Ik vind uw visie heel conservatief, en dat is nog een understatement. Als we willen excelleren, zou het goed zijn om die visie toch nog te herzien, rekening houdend met de wetenschappelijke inzichten en wat talentontwikkeling naar voren schuift. Zo kunt u ervoor zorgen, dat we, volgens mij, met betere resultaten zullen eindigen." (Belga)

Volgens een nieuwe rondzendbrief moeten schoolrapporten in het Franstalige landsdeel constructiever worden. Zo kan het niet langer dat een leerling vergeleken wordt met zijn medeleerlingen of met een gemiddeld klasresultaat. Schoolrapporten moeten de lacunes bij de leerling benoemen, maar die zijn zo geformuleerd dat ze in de eerste plaats constructieve kritiek geven en de leerling aanmoedigen. Weyts is niet van plan die aanpak te kopiëren in Vlaanderen. "Het is misschien een tikje oldskool, maar als een leerling niet functioneert, dan moet hij daarop worden gewezen. Dan moeten ook de ouders daarover worden geïnformeerd", aldus de minister. "Ik vind het wat vreemd dat men ook zegt dat de klasgemiddelden niet meer mogen worden meegegeven. Ik denk dat ouders en leerlingen baat hebben bij zo'n vergelijking met de rest van de groep, dat leerlingen en ouders dat ook vragen. Aan jezelf ken je misschien de halve wereld, maar als ouder wil ik dat wel weten, hoe mijn kind scoort in verhouding tot de rest van de groep." Meuleman is wel voorstander: "Ik vind uw visie heel conservatief, en dat is nog een understatement. Als we willen excelleren, zou het goed zijn om die visie toch nog te herzien, rekening houdend met de wetenschappelijke inzichten en wat talentontwikkeling naar voren schuift. Zo kunt u ervoor zorgen, dat we, volgens mij, met betere resultaten zullen eindigen." (Belga)