"Noch in de voorbije jaarverslagen van de referentieambtenaar discriminatie, noch tijdens overleg met de vakbonden is er ooit sprake geweest van een algemeen klimaat van racisme", aldus Somers. De burgemeester van Mechelen verdedigde op een persconferentie zijn korps door te stellen dat er al verschillende opleidingen rond bijvoorbeeld mensenrechten en islam georganiseerd werden, er de voorbije jaren geen enkel tuchtdossier rond racisme moest worden opgestart en de Mechelse politie bovendien inspanningen levert om meer mensen van allochtone origine aan te trekken. "Wat dat laatste betreft is er in Mechelen net als in zowat elk Belgisch korps een tekort", erkent Somers. "Maar de leegloop waarover men spreekt is er niet: bij het aantreden van huidig korpschef Yves Bogaerts in 2009 waren er bijvoorbeeld zes medewerkers van Noord-Afrikaanse origine. Sindsdien zijn er drie vertrokken en vier bijgekomen. Dat is een volkomen normale mobiliteit in zeven jaar tijd. Bovendien zijn die drie zeker niet allemaal met slaande deuren vertrokken." Het Mechelse korps krijgt er binnenkort ook een diversiteitsmanager bij die het diversiteitsklimaat in het korps moet versterken, eventuele klachten zal onderzoeken en initiatieven moet voorstellen om meer diversiteit te brengen in de samenstelling van het korps. (Belga)

"Noch in de voorbije jaarverslagen van de referentieambtenaar discriminatie, noch tijdens overleg met de vakbonden is er ooit sprake geweest van een algemeen klimaat van racisme", aldus Somers. De burgemeester van Mechelen verdedigde op een persconferentie zijn korps door te stellen dat er al verschillende opleidingen rond bijvoorbeeld mensenrechten en islam georganiseerd werden, er de voorbije jaren geen enkel tuchtdossier rond racisme moest worden opgestart en de Mechelse politie bovendien inspanningen levert om meer mensen van allochtone origine aan te trekken. "Wat dat laatste betreft is er in Mechelen net als in zowat elk Belgisch korps een tekort", erkent Somers. "Maar de leegloop waarover men spreekt is er niet: bij het aantreden van huidig korpschef Yves Bogaerts in 2009 waren er bijvoorbeeld zes medewerkers van Noord-Afrikaanse origine. Sindsdien zijn er drie vertrokken en vier bijgekomen. Dat is een volkomen normale mobiliteit in zeven jaar tijd. Bovendien zijn die drie zeker niet allemaal met slaande deuren vertrokken." Het Mechelse korps krijgt er binnenkort ook een diversiteitsmanager bij die het diversiteitsklimaat in het korps moet versterken, eventuele klachten zal onderzoeken en initiatieven moet voorstellen om meer diversiteit te brengen in de samenstelling van het korps. (Belga)