In Gent komt er geen referendum over het circulatieplan omdat er onvoldoende geldige handtekeningen verzameld zijn. Dat zegt de Gentse schepen van Burgerzaken Sofie Bracke (Open Vld). Er was een tekort van 673 handtekeningen.

IntelliGentMobiel, een groepering van handelaars en vrije beroepen, diende op 24 maart samen met N-VA een stapel van 29.875 handtekeningen in. Ze wilden een referendum rond de vraag "Vindt u dat Gent en de Gentenaars beter worden van het circulatieplan?" Er ging een ongeveer negen maanden durende verzamelcampagne aan vooraf.

De handtekeningen werden de afgelopen maand één voor één gecontroleerd op geldigheid, zoals leeftijd (+16) en domicilieadres. Daarvoor werd speciale software geïnstalleerd bij de dienst Burgerzaken. Er waren 25.702 geldige handtekeningen nodig om het referendum te organiseren, of 10 percent van het inwonersaantal op 1 januari 2016. Dat waren er 110 minder dan wat de stad aanvankelijk dacht, maar dat komt omdat bij het bepalen van het inwonersaantal beslist werd om het Gemeentedecreet te volgen en niet de Vlaamse adviescommissie volksraadplegingen.

Na telling blijken er echter slechts 25.030 geldige handtekeningen te zijn, waardoor geen referendum georganiseerd moet worden.

"Valère De Scherp bijvoorbeeld (een oude schuilnaam van Siegfried Bracke, nvdr) heeft toch meerdere malen de petitie ondertekend, met meerdere adressen", citeert De Gentenaar schepen van Burgerzaken Sofie Bracke (Open Vld). "Er waren handtekeningen van te jonge Gentenaars, zelfs van een kind van 3 jaar oud. Er zijn mensen die acht of zelfs negen keer getekend hebben. Er waren onleesbare handtekeningen..."

Schepen Sofie Bracke meldde vrijdag dat de stad Gent de zaak als afgesloten beschouwt en zelf geen referendum zal organiseren. "Dat is een apart politiek debat. We hebben al een burgerkabinet opgericht dat zich zal buigen over het monitoren en wijzigen van het circulatieplan. De indieners kunnen tegen het collegebesluit klacht indienen, in eerste instantie bij de gouverneur." Een procedure bij de Raad van State is ook mogelijk. "We zullen zorgvuldig nagaan op welke wijze het stadsbestuur de handtekeningen gecontroleerd heeft", zegt Sleurs. "We zullen alle afgekeurde handtekeningen onderzoeken. Indien nodig zullen we naar de gouverneur of de rechtbank stappen. De strijd is nog niet gestreden, daar kan u van op aan. En de belangrijkste volksraadpleging komt er sowieso aan: de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Komt er nu geen referendum, dan zullen de Gentenaars dan wel hun mening geven

N-VA: 'Strijd is nog niet gestreden'

De Gentse N-VA legt zich niet neer bij de beslissing van het Gentse stadsbestuur om geen referendum over het circulatieplan te organiseren, zegt fractievoorzitter Elke Sleurs.

"Wij zijn zeker van ons stuk" zegt fractievoorzitter Elke Sleurs. "Wij weten dat we het nodige aantal handtekeningen hebben. Dat het stadsbestuur meer dan 1 op 6 handtekeningen als ongeldig beschouwt, is hallucinant."

In totaal werden er 30.424 handtekeningen ingediend, waarvan er 29.358 teruggevonden werden in het rijksregister. Van die 29.358 handtekeningen zijn er 4.328 verworpen. "De geschiedenis herhaalt zich. Het lijkt erop dat de stad opnieuw weinig moeite gedaan heeft om de handtekeningen te identificeren", zegt Sleurs in een persmededeling.

"Het Gentse stadsbestuur heeft op dit vlak een kwalijke reputatie. Bij het vorige (aangevraagde) referendum (over de invoering van districtsraden, dat ook afgewezen werd, nvdr.) kwam een gerechtelijke expert finaal tot het besluit dat de stad ruim 800 handtekeningen onterecht had afgekeurd."

De N-VA wil indien nodig naar de gouverneur of de rechtbank stappen. "Nu laat het stadsbestuur opnieuw 30.000 mensen in de kou staan. Dat getuigt van weinig respect. Wanneer het er op aankomt, is inspraak van de burger voor dit stadsbestuur, Groen incluis, blijkbaar slechts een façade. (..) Eerder wou het stadsbestuur ook al de lat op een fout aantal leggen. Pas na een interpellatie van N-VA werd de lat juist gelegd conform het gemeentedecreet. Dit toont hoe onzorgvuldig het stadsbestuur omgaat met dit verzoekschrift voor een referendum."

De indieners kunnen tegen het collegebesluit klacht indienen, in eerste instantie bij de gouverneur." Een procedure bij de Raad van State is ook mogelijk. "We zullen zorgvuldig nagaan op welke wijze het stadsbestuur de handtekeningen gecontroleerd heeft", zegt Sleurs. "We zullen alle afgekeurde handtekeningen onderzoeken. Indien nodig zullen we naar de gouverneur of de rechtbank stappen. De strijd is nog niet gestreden, daar kan u van op aan. En de belangrijkste volksraadpleging komt er sowieso aan: de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Komt er nu geen referendum, dan zullen de Gentenaars dan wel hun mening geven.'

In Gent komt er geen referendum over het circulatieplan omdat er onvoldoende geldige handtekeningen verzameld zijn. Dat zegt de Gentse schepen van Burgerzaken Sofie Bracke (Open Vld). Er was een tekort van 673 handtekeningen. IntelliGentMobiel, een groepering van handelaars en vrije beroepen, diende op 24 maart samen met N-VA een stapel van 29.875 handtekeningen in. Ze wilden een referendum rond de vraag "Vindt u dat Gent en de Gentenaars beter worden van het circulatieplan?" Er ging een ongeveer negen maanden durende verzamelcampagne aan vooraf. De handtekeningen werden de afgelopen maand één voor één gecontroleerd op geldigheid, zoals leeftijd (+16) en domicilieadres. Daarvoor werd speciale software geïnstalleerd bij de dienst Burgerzaken. Er waren 25.702 geldige handtekeningen nodig om het referendum te organiseren, of 10 percent van het inwonersaantal op 1 januari 2016. Dat waren er 110 minder dan wat de stad aanvankelijk dacht, maar dat komt omdat bij het bepalen van het inwonersaantal beslist werd om het Gemeentedecreet te volgen en niet de Vlaamse adviescommissie volksraadplegingen. Na telling blijken er echter slechts 25.030 geldige handtekeningen te zijn, waardoor geen referendum georganiseerd moet worden. "Valère De Scherp bijvoorbeeld (een oude schuilnaam van Siegfried Bracke, nvdr) heeft toch meerdere malen de petitie ondertekend, met meerdere adressen", citeert De Gentenaar schepen van Burgerzaken Sofie Bracke (Open Vld). "Er waren handtekeningen van te jonge Gentenaars, zelfs van een kind van 3 jaar oud. Er zijn mensen die acht of zelfs negen keer getekend hebben. Er waren onleesbare handtekeningen..."Schepen Sofie Bracke meldde vrijdag dat de stad Gent de zaak als afgesloten beschouwt en zelf geen referendum zal organiseren. "Dat is een apart politiek debat. We hebben al een burgerkabinet opgericht dat zich zal buigen over het monitoren en wijzigen van het circulatieplan. De indieners kunnen tegen het collegebesluit klacht indienen, in eerste instantie bij de gouverneur." Een procedure bij de Raad van State is ook mogelijk. "We zullen zorgvuldig nagaan op welke wijze het stadsbestuur de handtekeningen gecontroleerd heeft", zegt Sleurs. "We zullen alle afgekeurde handtekeningen onderzoeken. Indien nodig zullen we naar de gouverneur of de rechtbank stappen. De strijd is nog niet gestreden, daar kan u van op aan. En de belangrijkste volksraadpleging komt er sowieso aan: de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Komt er nu geen referendum, dan zullen de Gentenaars dan wel hun mening gevenN-VA: 'Strijd is nog niet gestreden'De Gentse N-VA legt zich niet neer bij de beslissing van het Gentse stadsbestuur om geen referendum over het circulatieplan te organiseren, zegt fractievoorzitter Elke Sleurs."Wij zijn zeker van ons stuk" zegt fractievoorzitter Elke Sleurs. "Wij weten dat we het nodige aantal handtekeningen hebben. Dat het stadsbestuur meer dan 1 op 6 handtekeningen als ongeldig beschouwt, is hallucinant." In totaal werden er 30.424 handtekeningen ingediend, waarvan er 29.358 teruggevonden werden in het rijksregister. Van die 29.358 handtekeningen zijn er 4.328 verworpen. "De geschiedenis herhaalt zich. Het lijkt erop dat de stad opnieuw weinig moeite gedaan heeft om de handtekeningen te identificeren", zegt Sleurs in een persmededeling. "Het Gentse stadsbestuur heeft op dit vlak een kwalijke reputatie. Bij het vorige (aangevraagde) referendum (over de invoering van districtsraden, dat ook afgewezen werd, nvdr.) kwam een gerechtelijke expert finaal tot het besluit dat de stad ruim 800 handtekeningen onterecht had afgekeurd." De N-VA wil indien nodig naar de gouverneur of de rechtbank stappen. "Nu laat het stadsbestuur opnieuw 30.000 mensen in de kou staan. Dat getuigt van weinig respect. Wanneer het er op aankomt, is inspraak van de burger voor dit stadsbestuur, Groen incluis, blijkbaar slechts een façade. (..) Eerder wou het stadsbestuur ook al de lat op een fout aantal leggen. Pas na een interpellatie van N-VA werd de lat juist gelegd conform het gemeentedecreet. Dit toont hoe onzorgvuldig het stadsbestuur omgaat met dit verzoekschrift voor een referendum." De indieners kunnen tegen het collegebesluit klacht indienen, in eerste instantie bij de gouverneur." Een procedure bij de Raad van State is ook mogelijk. "We zullen zorgvuldig nagaan op welke wijze het stadsbestuur de handtekeningen gecontroleerd heeft", zegt Sleurs. "We zullen alle afgekeurde handtekeningen onderzoeken. Indien nodig zullen we naar de gouverneur of de rechtbank stappen. De strijd is nog niet gestreden, daar kan u van op aan. En de belangrijkste volksraadpleging komt er sowieso aan: de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Komt er nu geen referendum, dan zullen de Gentenaars dan wel hun mening geven.'