IntelliGentMobiel, een groepering van handelaars en vrije beroepen, diende op 24 maart samen met N-VA een stapel van 29.875 handtekeningen in. Ze wilden een referendum rond de vraag "Vindt u dat Gent en de Gentenaars beter worden van het circulatieplan?" Er ging een ongeveer negen maanden durende verzamelcampagne aan vooraf. De handtekeningen werden de afgelopen maand één voor één gecontroleerd op geldigheid, zoals leeftijd (+16) en domicilieadres. Daarvoor werd speciale software geïnstalleerd bij de dienst Burgerzaken. Er waren 25.702 geldige handtekeningen nodig om het referendum te organiseren, of 10 percent van het inwonersaantal op 1 januari 2016. Dat waren er 110 minder dan wat de stad aanvankelijk dacht, maar dat komt omdat bij het bepalen van het inwonersaantal beslist werd om het Gemeentedecreet te volgen en niet de Vlaamse adviescommissie volksraadplegingen. Na telling blijken er echter slechts 25.030 geldige handtekeningen te zijn, waardoor geen referendum georganiseerd moet worden. (Belga)

IntelliGentMobiel, een groepering van handelaars en vrije beroepen, diende op 24 maart samen met N-VA een stapel van 29.875 handtekeningen in. Ze wilden een referendum rond de vraag "Vindt u dat Gent en de Gentenaars beter worden van het circulatieplan?" Er ging een ongeveer negen maanden durende verzamelcampagne aan vooraf. De handtekeningen werden de afgelopen maand één voor één gecontroleerd op geldigheid, zoals leeftijd (+16) en domicilieadres. Daarvoor werd speciale software geïnstalleerd bij de dienst Burgerzaken. Er waren 25.702 geldige handtekeningen nodig om het referendum te organiseren, of 10 percent van het inwonersaantal op 1 januari 2016. Dat waren er 110 minder dan wat de stad aanvankelijk dacht, maar dat komt omdat bij het bepalen van het inwonersaantal beslist werd om het Gemeentedecreet te volgen en niet de Vlaamse adviescommissie volksraadplegingen. Na telling blijken er echter slechts 25.030 geldige handtekeningen te zijn, waardoor geen referendum georganiseerd moet worden. (Belga)