Veli Yüksel (CD&V) en Johan Deckmyn (Vlaams Belang) hadden vragen over de toekomst van de fabriek. Topman Geert Bruyneel van Volvo Gent had o.a. gewaarschuwd dat "het invoeren van het eenheidsstatuut zou leiden tot de sluiting van de Gentse fabriek". Voorts wezen de parlementsleden op persberichten volgens dewelke de nieuwe fabriek in het Chinese Chengdu auto's naar Europa zou exporteren. Kris Peeters zei dat Volvo hem verzekerd heeft dat de fabriek in Chengdu voor de Chinese markt produceert. Hij zei dat er na zijn bezoek aan Zweden o.a. overleg is geweest met minister Crevits om de omgevingsinfrastructuur van Volvo Gent te verbeteren. Vlaanderen zal ook een nieuw opleidingsplan van Volvo Gent met subsidie ondersteunen. Wat de loonkostkwestie betreft, wees Peeters op het overleg met de andere politieke niveaus in het kader van het concurrentiepact. Peeters zei dat hij bij zijn bezoek aan Volvo in Zweden geleerd had dat de loonkosten in Zweden hoger liggen dan in ons land. (Belga)

Veli Yüksel (CD&V) en Johan Deckmyn (Vlaams Belang) hadden vragen over de toekomst van de fabriek. Topman Geert Bruyneel van Volvo Gent had o.a. gewaarschuwd dat "het invoeren van het eenheidsstatuut zou leiden tot de sluiting van de Gentse fabriek". Voorts wezen de parlementsleden op persberichten volgens dewelke de nieuwe fabriek in het Chinese Chengdu auto's naar Europa zou exporteren. Kris Peeters zei dat Volvo hem verzekerd heeft dat de fabriek in Chengdu voor de Chinese markt produceert. Hij zei dat er na zijn bezoek aan Zweden o.a. overleg is geweest met minister Crevits om de omgevingsinfrastructuur van Volvo Gent te verbeteren. Vlaanderen zal ook een nieuw opleidingsplan van Volvo Gent met subsidie ondersteunen. Wat de loonkostkwestie betreft, wees Peeters op het overleg met de andere politieke niveaus in het kader van het concurrentiepact. Peeters zei dat hij bij zijn bezoek aan Volvo in Zweden geleerd had dat de loonkosten in Zweden hoger liggen dan in ons land. (Belga)