Op de vraag of er nog extra maatregelen nodig zijn, antwoordde de Belgische minister van Volksgezondheid "dat we de richtlijnen van de wereldgezondheidsorgnaistie WHO volgen". De Block zei ook dat uniformiteit van maatregelen nodig is voor de hele EU-zone. Tot slot wees ze er op dat het zeer ongepast is, dat Aziaten, en meer in het bijzonder Chinezen opmerkingen krijgen in verband met het virus. "Het kan niet dat deze mensen op sociale media racistische opmerkingen krijgen", aldus de minister. "De extra bijeenkomst van vandaag heeft een betere uitwisseling van informatie tussen de lidstaten tot doel, een correcte informatie aan mensen die naar de EU reizen, en we willen ook nagaan of we voldoende medisch materiaal hebben om deze uitdaging die het Covid 19-virus stelt, tegen te gaan", zei Vili Bero?, minister van Gezondheid van Kroatië, die de bijeenkomst van de EU-ministers van Gezondheid voorzit. De Europese Commissaris voor Crisismanagement Janez Lenarcic legde er bij zijn aankomst de nadruk op dat het risico op infectie in de EU volgens de wereldgezondheidsorganisatie WHO nog altijd laag is, "maar we moeten op alle mogelijke scenario's voorbereid zijn." De EU-commissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides zei dat de bijeenkomst van de ministers van Gezondheid van de lidstaten best een coördinatie van beleidsmaatregelen voorstellen. Ze vindt ook dat de lidstaten hun inspanningen moeten vergroten en meer capaciteit voor ziekenhuisopnames, diagnosemiddelen, beschermkledij en labtesten moeten ter beschikking stellen. "Virussen laten zich niets gelegen aan landsgrenzen en het is nodig dat de EU eendrachtig reageert op de uitdaging die eraan komt", zei de Gezondheidscommissaris. Maar in feite heeft de EU weinig bevoegdheid in het nemen van maatregelen op dit vlak, die competentie ligt bij de lidstaten. De Europese Volkspartij had in een voorbereidende vergadering in Straatsburg ervoor gepleit om een gezamenlijke reactie uit te werken in verband met het coronavirus. De christendemocratische fractie stelt voor om reizigers die in de EU-zone aankomen een vragenlijst zouden beantwoorden. Naast contactgegevens van de reiziger zou via de vragenlijst ook informatie worden gevraagd over reizen naar China en Azië. Ook zou geïnformeerd worden of de invuller van de vragenlijst de voorbije dertig dagen symptomen van griep heeft vertoond. (Belga)

Op de vraag of er nog extra maatregelen nodig zijn, antwoordde de Belgische minister van Volksgezondheid "dat we de richtlijnen van de wereldgezondheidsorgnaistie WHO volgen". De Block zei ook dat uniformiteit van maatregelen nodig is voor de hele EU-zone. Tot slot wees ze er op dat het zeer ongepast is, dat Aziaten, en meer in het bijzonder Chinezen opmerkingen krijgen in verband met het virus. "Het kan niet dat deze mensen op sociale media racistische opmerkingen krijgen", aldus de minister. "De extra bijeenkomst van vandaag heeft een betere uitwisseling van informatie tussen de lidstaten tot doel, een correcte informatie aan mensen die naar de EU reizen, en we willen ook nagaan of we voldoende medisch materiaal hebben om deze uitdaging die het Covid 19-virus stelt, tegen te gaan", zei Vili Bero?, minister van Gezondheid van Kroatië, die de bijeenkomst van de EU-ministers van Gezondheid voorzit. De Europese Commissaris voor Crisismanagement Janez Lenarcic legde er bij zijn aankomst de nadruk op dat het risico op infectie in de EU volgens de wereldgezondheidsorganisatie WHO nog altijd laag is, "maar we moeten op alle mogelijke scenario's voorbereid zijn." De EU-commissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides zei dat de bijeenkomst van de ministers van Gezondheid van de lidstaten best een coördinatie van beleidsmaatregelen voorstellen. Ze vindt ook dat de lidstaten hun inspanningen moeten vergroten en meer capaciteit voor ziekenhuisopnames, diagnosemiddelen, beschermkledij en labtesten moeten ter beschikking stellen. "Virussen laten zich niets gelegen aan landsgrenzen en het is nodig dat de EU eendrachtig reageert op de uitdaging die eraan komt", zei de Gezondheidscommissaris. Maar in feite heeft de EU weinig bevoegdheid in het nemen van maatregelen op dit vlak, die competentie ligt bij de lidstaten. De Europese Volkspartij had in een voorbereidende vergadering in Straatsburg ervoor gepleit om een gezamenlijke reactie uit te werken in verband met het coronavirus. De christendemocratische fractie stelt voor om reizigers die in de EU-zone aankomen een vragenlijst zouden beantwoorden. Naast contactgegevens van de reiziger zou via de vragenlijst ook informatie worden gevraagd over reizen naar China en Azië. Ook zou geïnformeerd worden of de invuller van de vragenlijst de voorbije dertig dagen symptomen van griep heeft vertoond. (Belga)