"We begrijpen de wens van velen om elkaar te ontmoeten. Waar in de huidige situatie geen begrip voor opgebracht kan worden, zijn mensen die in veel te grote groepen samenkomen, de coronamaatregelen niet respecteren en geweld gebruiken", aldus de minister. "Wat zaterdag in het Ter Kamerenbos is gebeurd, is niet voor herhaling vatbaar. Organisatoren die ter goeder trouw evenementen binnen het toegestaan kader willen organiseren, hebben voldoende mogelijkheden om met de overheden in dialoog te gaan." Minister Verlinden benadrukt dat het omwille van de sanitaire toestand vandaag nog niet mogelijk is om in heel grote groepen samen te komen. Maar beetje bij beetje wordt een realistisch perspectief op vrijheid gegeven. "Met de coronamaatregelen die op 8 mei ingaan, zetten we een volgende stap en geven we een eerste antwoord op deze bekommernis", stelt ze. "Zo mogen, na voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid, evenementen, culturele en andere voorstellingen en professionele sportieve wedstrijden in de buitenlucht georganiseerd worden voor een zittend publiek van maximum 50 personen", vervolgt de minister. Ze verwijst tot slot naar de mogelijkheid om geselecteerde en goedgekeurde proef- en pilootprojecten te organiseren. Aanvragen kunnen worden gericht aan het betrokken lokaal bestuur, waarna de minister van Binnenlandse Zaken een toelating kan geven, na advies van de betrokken lokale overheden en de federale minister van Volksgezondheid, tot afwijking van de regels van het ministerieel besluit. "De voorwaarden voor deze testevenementen zijn echter streng, omdat in elk geval de veiligheid en gezondheid van de deelnemers moeten worden gegarandeerd. Voor organisatoren die zich buiten het wettelijk kader plaatsen, zoals de organisatoren van La Boum 1 en 2, is alleszins geen plaats", besluit minister Verlinden. (Belga)

"We begrijpen de wens van velen om elkaar te ontmoeten. Waar in de huidige situatie geen begrip voor opgebracht kan worden, zijn mensen die in veel te grote groepen samenkomen, de coronamaatregelen niet respecteren en geweld gebruiken", aldus de minister. "Wat zaterdag in het Ter Kamerenbos is gebeurd, is niet voor herhaling vatbaar. Organisatoren die ter goeder trouw evenementen binnen het toegestaan kader willen organiseren, hebben voldoende mogelijkheden om met de overheden in dialoog te gaan." Minister Verlinden benadrukt dat het omwille van de sanitaire toestand vandaag nog niet mogelijk is om in heel grote groepen samen te komen. Maar beetje bij beetje wordt een realistisch perspectief op vrijheid gegeven. "Met de coronamaatregelen die op 8 mei ingaan, zetten we een volgende stap en geven we een eerste antwoord op deze bekommernis", stelt ze. "Zo mogen, na voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid, evenementen, culturele en andere voorstellingen en professionele sportieve wedstrijden in de buitenlucht georganiseerd worden voor een zittend publiek van maximum 50 personen", vervolgt de minister. Ze verwijst tot slot naar de mogelijkheid om geselecteerde en goedgekeurde proef- en pilootprojecten te organiseren. Aanvragen kunnen worden gericht aan het betrokken lokaal bestuur, waarna de minister van Binnenlandse Zaken een toelating kan geven, na advies van de betrokken lokale overheden en de federale minister van Volksgezondheid, tot afwijking van de regels van het ministerieel besluit. "De voorwaarden voor deze testevenementen zijn echter streng, omdat in elk geval de veiligheid en gezondheid van de deelnemers moeten worden gegarandeerd. Voor organisatoren die zich buiten het wettelijk kader plaatsen, zoals de organisatoren van La Boum 1 en 2, is alleszins geen plaats", besluit minister Verlinden. (Belga)