Steeds meer Vlamingen met zorgbehoeften willen zo lang mogelijk in hun eigen thuisomgeving blijven wonen. De coronacrisis heeft die trend nog versneld. Maar wie momenteel een aparte zorgunit of bijgebouw wil realiseren, moet daarvoor een uitgebreid vergunningentraject doorlopen, ook als het gaat om een tijdelijke constructie. Zo moet er bijvoorbeeld een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Door die verplichting nu te vervangen door een melding, wil minister Demir een aantal administratieve drempels wegnemen. Er verdwijnt dus een stuk rompslomp om tijdelijke zorgunits te realiseren. Maar helemaal de regelteugels lossen, gebeurt ook weer niet. Er gelden wel enkele randvoorwaarden, zowel op het vlak van ruimtelijke ordening als op het vlak van woningkwaliteit. Het moet bijvoorbeeld gaan om tijdelijke units in functie van zorgbehoevenden en die units moeten in de buurt van de woning geplaatst worden. Op die manier hoopt men een "wildgroei van niet-zorggerelateerde units" te vermijden. (Belga)

Steeds meer Vlamingen met zorgbehoeften willen zo lang mogelijk in hun eigen thuisomgeving blijven wonen. De coronacrisis heeft die trend nog versneld. Maar wie momenteel een aparte zorgunit of bijgebouw wil realiseren, moet daarvoor een uitgebreid vergunningentraject doorlopen, ook als het gaat om een tijdelijke constructie. Zo moet er bijvoorbeeld een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Door die verplichting nu te vervangen door een melding, wil minister Demir een aantal administratieve drempels wegnemen. Er verdwijnt dus een stuk rompslomp om tijdelijke zorgunits te realiseren. Maar helemaal de regelteugels lossen, gebeurt ook weer niet. Er gelden wel enkele randvoorwaarden, zowel op het vlak van ruimtelijke ordening als op het vlak van woningkwaliteit. Het moet bijvoorbeeld gaan om tijdelijke units in functie van zorgbehoevenden en die units moeten in de buurt van de woning geplaatst worden. Op die manier hoopt men een "wildgroei van niet-zorggerelateerde units" te vermijden. (Belga)