Na een overschot in 2010 zal voor Gent het resultaat op de gewone dienst in het boekjaar 2011 wellicht break-even zijn. Voor 2012 wordt wel een verlies verwacht. "Dat komt onder andere door de stijging van de energieprijzen en de inflatie", verduidelijkt Christophe Peeters. "Het kerntakendebat, dat ondertussen is opgestart, moet en zal dit oplossen." Aan de uitgavenzijde zullen onder meer de genomen beslissingen over het deels niet vervangen van gepensioneerden voortgezet worden. De energiekredieten worden opgetrokken en voor IT worden bijkomende middelen voorzien. Er is zeven miljoen euro bijkomend uitgetrokken voor de pensioenen van de contractuele medewerkers. Schepen Peeters maakt zich overigens sterk dat Gent de pensioneringsgolf van de komende twintig jaar kan opvangen met een pensioenfonds van bijna honderd miljoen euro. Het voor Gent historisch hoge investeringsbedrag van bruto 520 miljoen euro, zal de komende legislatuur niet meer gehaald worden en wellicht dalen tot netto 350 miljoen euro, zoals dat gemiddeld de legislaturen voordien het geval was. Gent heeft momenteel een schuldgraad van 0,6, maar dat zal de komende jaren stijgen. (JDE)

Na een overschot in 2010 zal voor Gent het resultaat op de gewone dienst in het boekjaar 2011 wellicht break-even zijn. Voor 2012 wordt wel een verlies verwacht. "Dat komt onder andere door de stijging van de energieprijzen en de inflatie", verduidelijkt Christophe Peeters. "Het kerntakendebat, dat ondertussen is opgestart, moet en zal dit oplossen." Aan de uitgavenzijde zullen onder meer de genomen beslissingen over het deels niet vervangen van gepensioneerden voortgezet worden. De energiekredieten worden opgetrokken en voor IT worden bijkomende middelen voorzien. Er is zeven miljoen euro bijkomend uitgetrokken voor de pensioenen van de contractuele medewerkers. Schepen Peeters maakt zich overigens sterk dat Gent de pensioneringsgolf van de komende twintig jaar kan opvangen met een pensioenfonds van bijna honderd miljoen euro. Het voor Gent historisch hoge investeringsbedrag van bruto 520 miljoen euro, zal de komende legislatuur niet meer gehaald worden en wellicht dalen tot netto 350 miljoen euro, zoals dat gemiddeld de legislaturen voordien het geval was. Gent heeft momenteel een schuldgraad van 0,6, maar dat zal de komende jaren stijgen. (JDE)