Het debat over het disfunctioneren van de Moslimexecutieve - de officiële vertegenwoordiger van de moslims in ons land - is de voorbije weken opnieuw opgelaaid. Federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) heeft aan de Staatsveiligheid een volledige doorlichting van het orgaan gevraagd en heeft de Moslimexecutieve ook een tweede keer in gebreke gesteld. Als het orgaan de problemen niet aanpakt, lijkt een intrekking van de erkenning niet uitgesloten. Aan Vlaamse kant is intussen werk gemaakt van een nieuw erkenningsdecreet rond de lokale geloofsgemeenschappen. Dat decreet maakt komaf met een jarenlange impasse rond de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen. Voor het eerst sinds 2013 zouden er opnieuw moskeeën kunnen erkend worden in Vlaanderen, op voorwaarde dat ze bepaalde spelregels respecteren. Maar N-VA heeft geen vertrouwen meer in de Moslimexecutieve als gesprekspartner. Vlaams parlementslid Nadia Sminate pleitte er eerder al voor om vanuit Vlaanderen de banden met het orgaan te verbreken. De N-VA-politica wil ook graag een stap verder gaan en suggereert om in Vlaanderen geen moskeeën te erkennen zolang de Moslimexecutieve de lakens uitdeelt als representatief orgaan. Minister Somers wijst erop dat de erkenning van de Moslimexecutieve als representatief orgaan zelf een federale bevoegdheid is. De Open Vld-minister erkent wel dat er een "fundamenteel probleem" is met de Moslimexecutieve, maar dat zijn federale collega Vincent Van Quickenborne met verschillende stappen (doorlichting, ingebrekestelling,...) de druk opvoert. De Open Vld-minister maakt zich ook sterk dat Vlaanderen de Moslimexecutieve in het nieuwe decreet eigenlijk niet meer nodig heeft om moskeeën te erkennen. "De EMB (Executief van de Moslims van België, red.) speelt daarin geen rol van betekenis meer. We rekenen op de nieuwe informatie- en screeningsdienst om ons adviezen te bezorgen op basis waarvan wij zelf kunnen beslissen", aldus Somers. Vraagsteller Sminate ziet daarin de bevestiging dat de Moslimexecutieve voor Vlaanderen eigenlijk overbodig is en dat Vlaanderen best de banden met het orgaan verbreekt. (Belga)

Het debat over het disfunctioneren van de Moslimexecutieve - de officiële vertegenwoordiger van de moslims in ons land - is de voorbije weken opnieuw opgelaaid. Federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) heeft aan de Staatsveiligheid een volledige doorlichting van het orgaan gevraagd en heeft de Moslimexecutieve ook een tweede keer in gebreke gesteld. Als het orgaan de problemen niet aanpakt, lijkt een intrekking van de erkenning niet uitgesloten. Aan Vlaamse kant is intussen werk gemaakt van een nieuw erkenningsdecreet rond de lokale geloofsgemeenschappen. Dat decreet maakt komaf met een jarenlange impasse rond de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen. Voor het eerst sinds 2013 zouden er opnieuw moskeeën kunnen erkend worden in Vlaanderen, op voorwaarde dat ze bepaalde spelregels respecteren. Maar N-VA heeft geen vertrouwen meer in de Moslimexecutieve als gesprekspartner. Vlaams parlementslid Nadia Sminate pleitte er eerder al voor om vanuit Vlaanderen de banden met het orgaan te verbreken. De N-VA-politica wil ook graag een stap verder gaan en suggereert om in Vlaanderen geen moskeeën te erkennen zolang de Moslimexecutieve de lakens uitdeelt als representatief orgaan. Minister Somers wijst erop dat de erkenning van de Moslimexecutieve als representatief orgaan zelf een federale bevoegdheid is. De Open Vld-minister erkent wel dat er een "fundamenteel probleem" is met de Moslimexecutieve, maar dat zijn federale collega Vincent Van Quickenborne met verschillende stappen (doorlichting, ingebrekestelling,...) de druk opvoert. De Open Vld-minister maakt zich ook sterk dat Vlaanderen de Moslimexecutieve in het nieuwe decreet eigenlijk niet meer nodig heeft om moskeeën te erkennen. "De EMB (Executief van de Moslims van België, red.) speelt daarin geen rol van betekenis meer. We rekenen op de nieuwe informatie- en screeningsdienst om ons adviezen te bezorgen op basis waarvan wij zelf kunnen beslissen", aldus Somers. Vraagsteller Sminate ziet daarin de bevestiging dat de Moslimexecutieve voor Vlaanderen eigenlijk overbodig is en dat Vlaanderen best de banden met het orgaan verbreekt. (Belga)