De minister van Financiën herhaalde dat de staatsbon die dankzij de promotie door toenmalig premier Yves Leterme onderhevig is aan een gunstig tarief roerende voorheffing van 15 procent. Er is geen discriminatie omdat de wet niet spreekt van Belgische staatsbon, wat betekent dat hetzelfde tarief van toepassing is voor staatsbons die in dezelfde periode werden uitgeschreven en aangeschaft. Concreet werd toen ook een Italiaanse staatsbon uitgeschreven, aldus Vanackere. Hij wees er ook op dat ook de gehele opbrengst van spaarboekjes niet onderhevig is aan de bijkomende heffing van 4 procent. Dat betekent dat de rente-opbrengst bovenop het vrijgestelde deel onderhevig blijft aan een heffing van 15 procent. Ook de liquidatiebonus (10%) en de dividenden van oude aandelen (25%) vallen niet onder deze bijkomende heffing. (KME)