De Wever stelde voor om lijnen die zowel Vlaanderen als Wallonië doorkruisen, zoals Antwerpen-Charleroi, te splitsen. Op die manier zou Vlaanderen geen hinder meer ondervinden van acties van de Franstalige vakbonden. "Dat is bij de regeringsonderhandelingen verschillende keren aan bod gekomen, maar daar was geen politiek draagvlak voor", reageert het CD&V-boegbeeld. "Laat ons daar geen energie aan verspillen." Volgens Peeters is er wat het hervormingsplan betreft nog heel wat te bespreken, rond de tafel met de bonden. "Het plan legt een aantal zeer belangrijke krachtlijnen vast, waar de regering over beraadslaagd heeft en waar de directie uitvoering aan moet geven. Maar er is nog zoveel in te vullen dat de bonden dit overleg met beide handen zouden moeten aangrijpen, om voor hun mensen te zorgen dat er duidelijke afspraken worden gemaakt." Of er nog een sociaal bemiddelaar zal worden aangesteld, weet Peeters vooralsnog niet. "Er zijn verschillende opties. Het overleg kan perfect binnen de schoot van de NMBS verlopen. De vraag is hoe we het op gang trekken." Volgens de minister is de bevolking "hopeloos teleurgesteld" in de NMBS. "Ik hoop dat ook de directie inziet dat er met dialoog meer te behalen is dan met een patstelling." (Belga)

De Wever stelde voor om lijnen die zowel Vlaanderen als Wallonië doorkruisen, zoals Antwerpen-Charleroi, te splitsen. Op die manier zou Vlaanderen geen hinder meer ondervinden van acties van de Franstalige vakbonden. "Dat is bij de regeringsonderhandelingen verschillende keren aan bod gekomen, maar daar was geen politiek draagvlak voor", reageert het CD&V-boegbeeld. "Laat ons daar geen energie aan verspillen." Volgens Peeters is er wat het hervormingsplan betreft nog heel wat te bespreken, rond de tafel met de bonden. "Het plan legt een aantal zeer belangrijke krachtlijnen vast, waar de regering over beraadslaagd heeft en waar de directie uitvoering aan moet geven. Maar er is nog zoveel in te vullen dat de bonden dit overleg met beide handen zouden moeten aangrijpen, om voor hun mensen te zorgen dat er duidelijke afspraken worden gemaakt." Of er nog een sociaal bemiddelaar zal worden aangesteld, weet Peeters vooralsnog niet. "Er zijn verschillende opties. Het overleg kan perfect binnen de schoot van de NMBS verlopen. De vraag is hoe we het op gang trekken." Volgens de minister is de bevolking "hopeloos teleurgesteld" in de NMBS. "Ik hoop dat ook de directie inziet dat er met dialoog meer te behalen is dan met een patstelling." (Belga)