Een geopend recipiënt met drank - een fles, blik of karton - bij zich dragen, is tijdens de evenementen verboden. Glazen flessen zijn in het algemeen - al dan niet met alcohol - voor de veiligheid verboden. Zowel politie als GAS-ambtenaren kunnen de overtredingen vaststellen. Volgens schepen van Evenementen Habib El Ouakili (RoodGroen+) komt de maatregel er op advies en op vraag van de politie. "De politie vraagt ook dit jaar om extra maatregelen om overlast bij grote evenementen te beperken en de veiligheid te verbeteren. Het is gebaseerd op jaren ervaring van de politie op grote evenementen", zegt El Ouakili. "Het is geen algemeen verbod op alcohol, maar verkoop kan enkel door vergunde horecazaken en tijdelijke installaties." PVDA stemde als enige partij tegen het voorstel. "Op terrasjes zijn overal glazen, als de veiligheid dan toch het punt is. Het lijkt een verkapte maatregel om de middenstand te steunen", reageert Kim De Witte. "Er zijn veel mensen die deel willen nemen aan een publiek feest, maar die niet de middelen hebben. Je dwingt mensen in een bepaald model van drank te moeten kopen aan een terrasje. Voor jongeren is dat een immense beperking van de vrijheid." (Belga)

Een geopend recipiënt met drank - een fles, blik of karton - bij zich dragen, is tijdens de evenementen verboden. Glazen flessen zijn in het algemeen - al dan niet met alcohol - voor de veiligheid verboden. Zowel politie als GAS-ambtenaren kunnen de overtredingen vaststellen. Volgens schepen van Evenementen Habib El Ouakili (RoodGroen+) komt de maatregel er op advies en op vraag van de politie. "De politie vraagt ook dit jaar om extra maatregelen om overlast bij grote evenementen te beperken en de veiligheid te verbeteren. Het is gebaseerd op jaren ervaring van de politie op grote evenementen", zegt El Ouakili. "Het is geen algemeen verbod op alcohol, maar verkoop kan enkel door vergunde horecazaken en tijdelijke installaties." PVDA stemde als enige partij tegen het voorstel. "Op terrasjes zijn overal glazen, als de veiligheid dan toch het punt is. Het lijkt een verkapte maatregel om de middenstand te steunen", reageert Kim De Witte. "Er zijn veel mensen die deel willen nemen aan een publiek feest, maar die niet de middelen hebben. Je dwingt mensen in een bepaald model van drank te moeten kopen aan een terrasje. Voor jongeren is dat een immense beperking van de vrijheid." (Belga)