De huidige partners kijken vooral naar de federale regering om de MUG-heli te ondersteunen. De provincie West-Vlaanderen mag niet meer tussenbeide komen terwijl heel wat gemeenten zich de vraag stellen of het wel hun taak is om de helikopter te steunen, want het gaat om een federale materie. Op heden komt de federale overheid met een bijdrage van 62.000 euro over de brug, op een werkingsbudget van 650.000 euro, en dat budget wordt niet opgetrokken. "Ik heb niet het voornemen om hier momenteel wijzigingen in door te voeren", aldus minister De Block. Op dit moment wordt de helikopter ingezet als interventiemiddel bij Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH), maar de minister meent dat de helikopter een grotere meerwaarde biedt als interhospitaal transport. De minister wil zich ook focussen op de grondmiddelen van DGH, waarvoor ze het budget optrok van 26 naar 74 miljoen euro. "Eens deze hervorming voldoende is uitgebouwd op het terrein, zal nauwkeurig worden geanalyseerd op welke manier helikopters, complementair aan de organisatie van de grondmiddelen, het meest efficiënt en effectief kunnen worden ingezet", besluit ze. "Ik had gehoopt deze middag gerustgesteld te worden in de commissie Volksgezondheid bij het stellen van deze vraag. Maar uit het antwoord kan worden afgeleid dat de uitbreiding van financiering helemaal niet zeker is", meent Annick Lambrecht (sp.a). "Dit zal hard aankomen op het terrein. Wij geloven absoluut in het inzetten van een MUG-heli voor het dringend medisch vervoer. Daarom blijven wij ons inzetten voor de financiering vanuit de provincie en de gemeenten en hopen we dat de bevoegde minister haar visie zal wijzigen om bijkomende middelen te voorzien in de toekomst", zegt Nathalie Muylle. De MUG-heli voert zo'n 700 interventies uit op jaarbasis. Gemiddeld zouden hierbij 40 levens per jaar gered worden. (Belga)

De huidige partners kijken vooral naar de federale regering om de MUG-heli te ondersteunen. De provincie West-Vlaanderen mag niet meer tussenbeide komen terwijl heel wat gemeenten zich de vraag stellen of het wel hun taak is om de helikopter te steunen, want het gaat om een federale materie. Op heden komt de federale overheid met een bijdrage van 62.000 euro over de brug, op een werkingsbudget van 650.000 euro, en dat budget wordt niet opgetrokken. "Ik heb niet het voornemen om hier momenteel wijzigingen in door te voeren", aldus minister De Block. Op dit moment wordt de helikopter ingezet als interventiemiddel bij Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH), maar de minister meent dat de helikopter een grotere meerwaarde biedt als interhospitaal transport. De minister wil zich ook focussen op de grondmiddelen van DGH, waarvoor ze het budget optrok van 26 naar 74 miljoen euro. "Eens deze hervorming voldoende is uitgebouwd op het terrein, zal nauwkeurig worden geanalyseerd op welke manier helikopters, complementair aan de organisatie van de grondmiddelen, het meest efficiënt en effectief kunnen worden ingezet", besluit ze. "Ik had gehoopt deze middag gerustgesteld te worden in de commissie Volksgezondheid bij het stellen van deze vraag. Maar uit het antwoord kan worden afgeleid dat de uitbreiding van financiering helemaal niet zeker is", meent Annick Lambrecht (sp.a). "Dit zal hard aankomen op het terrein. Wij geloven absoluut in het inzetten van een MUG-heli voor het dringend medisch vervoer. Daarom blijven wij ons inzetten voor de financiering vanuit de provincie en de gemeenten en hopen we dat de bevoegde minister haar visie zal wijzigen om bijkomende middelen te voorzien in de toekomst", zegt Nathalie Muylle. De MUG-heli voert zo'n 700 interventies uit op jaarbasis. Gemiddeld zouden hierbij 40 levens per jaar gered worden. (Belga)