Eind 2012 kwam de 45-jarige schooldirectrice Gudrun D.M. in opspraak. Ze werd ervan verdacht haar eigen kinderen de examenvragen en antwoorden te hebben doorgespeeld. Er werd een tuchtcommissie opgestart. Die commissie heeft onder meer de documenten, de verklaringen van de leerkrachten en de vaststellingen van examenfraude onderzocht en voorgelegd aan Gudrun D.M. en haar echtgenoot Dominique M. Volgens de school hebben beiden in de loop van het onderzoek erkend dat er door hun kinderen onregelmatigheden zijn gepleegd. Zij betreuren dat en hebben hun excuses aangeboden in de school. De tuchtcommissie heeft echter geen bewijs gevonden van actieve medewerking aan deze onregelmatigheden door Gudrun D.M en Dominique M. Wel heeft de commissie naar eigen zeggen een aantal onzorgvuldigheden en nalatigheden vastgesteld. In de gegeven omstandigheden heeft Gudrun D.M. besloten om haar samenwerking met de school te beëindigen en dit in het belang van zowel de school als van zichzelf. Tien dagen geleden heeft ze beslist om ontslag te nemen. Dominique M., die ook een staffunctie in de scholengroep KSO Tielt-Ruiselede bekleedt, kreeg een blaam als tuchtmaatregel opgelegd. (Belga)

Eind 2012 kwam de 45-jarige schooldirectrice Gudrun D.M. in opspraak. Ze werd ervan verdacht haar eigen kinderen de examenvragen en antwoorden te hebben doorgespeeld. Er werd een tuchtcommissie opgestart. Die commissie heeft onder meer de documenten, de verklaringen van de leerkrachten en de vaststellingen van examenfraude onderzocht en voorgelegd aan Gudrun D.M. en haar echtgenoot Dominique M. Volgens de school hebben beiden in de loop van het onderzoek erkend dat er door hun kinderen onregelmatigheden zijn gepleegd. Zij betreuren dat en hebben hun excuses aangeboden in de school. De tuchtcommissie heeft echter geen bewijs gevonden van actieve medewerking aan deze onregelmatigheden door Gudrun D.M en Dominique M. Wel heeft de commissie naar eigen zeggen een aantal onzorgvuldigheden en nalatigheden vastgesteld. In de gegeven omstandigheden heeft Gudrun D.M. besloten om haar samenwerking met de school te beëindigen en dit in het belang van zowel de school als van zichzelf. Tien dagen geleden heeft ze beslist om ontslag te nemen. Dominique M., die ook een staffunctie in de scholengroep KSO Tielt-Ruiselede bekleedt, kreeg een blaam als tuchtmaatregel opgelegd. (Belga)