De Wever verklaarde dat een dergelijk initiatief zinloos zou zijn aangezien het lokale beleid niet bevoegd is voor de kwestie en de bevoegde federale en gerechtelijke diensten toch geen verklaring zouden afleggen voor de gemeenteraad.

Antwerpen heeft al enkele jaren te kampen met gewelddadige incidenten zoals granaataanslagen, schietpartijen en voertuigbranden met voornamelijk materiële schade tot gevolg. De incidenten zouden nagenoeg allemaal kaderen binnen het drugsmilieu. De Wever krijgt haast tijdens elke gemeenteraad vragen over de kwestie, maar laat daarbij steeds weten dat hij niet bevoegd is aangezien het onderzoek bij de federale gerechtelijke politie zit.

'Zelfs de korpschef van de lokale politie krijgt de informatie niet over wie mogelijk de opdrachtgevers zijn van het geweld dat zich in Antwerpen en ruim daarbuiten, in de Benelux en Noordwest-Europa, afspeelt', zegt De Wever. 'De gemeenteraad is niet bevoegd en ik ook niet.'

De Wever toonde zich dinsdagavond wel ongerust, met name rond mogelijke onschuldige slachtoffers. Onlangs werd nog de woning van een oudere vrouw in Ekeren allicht per vergissing beschoten. 'Dat komt al akelig in de buurt van wat men een "vergismoord" noemt', aldus De Wever.

Als er ooit zo'n dodelijk onschuldig slachtoffer zou vallen, 'ontploft bij wijze van spreken de maatschappelijke bom', vermoedt hij. 'Maar dat zal dan niet hier zijn, maar bij de federale gerechtelijke politie en de gerechtelijke diensten daarachter', aldus nog De Wever.

Meerjarenplanning stadsbestuur goedgekeurd

Dinsdagavond is de meerjarenplanning van het Antwerpse stadsbestuur van N-VA, SP.A en Open VLD goedgekeurd, meerderheid tegen oppositie. Het debat werd grotendeels maandagavond al gehouden en daaruit was al gebleken dat alle oppositiepartijen zich tegen het plan zouden keren, zij het om uiteenlopende redenen.

Nadat de meerjarenplanning maandag was becommentarieerd door alle fracties en verdedigd door het schepencollege, mochten de fracties dinsdag nog repliceren en aangeven of ze de meerjarenplanning zouden steunen. Van de oppositie kwam algemene afkeuring. Zo gaf Filip Dewinter (Vlaams Belang) opnieuw zijn ongerustheid aan over het dalende gemiddelde inkomen van de Antwerpenaar en het feit dat Antwerpen een steeds groter deel van het gemeentefonds ontvangt.

N-VA-fractieleider Johan Klaps wees die kritiek af. 'U vindt blijkbaar dat Antwerpen te veel geld krijgt uit Brussel, maar u zou net blij moeten zijn dat we nu eindelijk een stadsbestuur hebben dat weegt in Brussel', zei hij. Voor Groen en PVDA zijn er te weinig linkse accenten in de meerjarenplanning. Hun kritiek was dan ook vooral voor SP.A bestemd. Zo stelde Peter Mertens (PVDA) dat er niets veranderd is aan de door huidig schepen Tom Meeuws (SP.A) tijdens de verkiezingscampagne verfoeide 'paaitaks' en verklaarde Wouter Van Besien (Groen) dat hij 'de druk hoog zal houden' op Meeuws opdat die ervoor zou zorgen dat de stad haar klimaatambities waarmaakt.

SP.A-fractieleider Hicham El Mzairh noemde de kritiek onterecht. 'We hadden graag met uw partij bestuurd', zei hij aan Van Besien, die hij verweet geen verantwoordelijkheid te willen opnemen. 'U heeft ervoor gekozen geen sociale woningen te realiseren, geen gezonde maaltijden, geen betere luchtkwaliteit. Wij blijven aan tafel zitten om zoveel mogelijk van ons programma te realiseren. Dat geeft soms wrijvingen, maar van wrijving komt glans.'

VB-fractie verlaat de zaal

Na de stemming, bij aanvang van de rest van de agenda van de avond, stapte de Vlaams Belang-fractie nog op nadat ze door verschillende raadsleden werden beschuldigd van racisme. El Mzairh had Dewinter voor de voeten geworpen dat hijzelf als immigrant al meer had bereikt dan Dewinter, door constructief mee het beleid vorm te geven. VB'er Sam Van Rooy riep daarop iets over de Marokkaanse afkomst van El Mzairh, wat tot heel wat rumoer leidde.

Groen-fractieleider Van Besien vroeg later, bij het begin van een interpellatie, aan De Wever dat die en de rest van de gemeenteraad de woorden van Van Rooy zouden afkeuren en dat gebeurde ook. Dat was voor Dewinter, Van Rooy en co het signaal om op te stappen. 'Racisme is een misdrijf, wie ons daarvan beschuldigt moet klacht indienen', aldus Dewinter, die ook suggereerde dat De Wever alleen maar zijn afkeuring had verwoord omdat Van Besien hem daartoe dwong.

'Niemand moet mij dwingen om afstand te nemen van dergelijke uitingen, ik doe dat met veel overtuiging', stelde De Wever echter. 'Ik had alleen niet zelf expliciet iets gezegd omdat ik weet dat dit soort incidenten de wensdroom zijn van een fractie die in zo'n context goed gedijt. Maar dat er een grens van hygiëne in het debat is en dat die hier overschreden werd, lijkt me wel duidelijk.'

De Wever verklaarde dat een dergelijk initiatief zinloos zou zijn aangezien het lokale beleid niet bevoegd is voor de kwestie en de bevoegde federale en gerechtelijke diensten toch geen verklaring zouden afleggen voor de gemeenteraad.Antwerpen heeft al enkele jaren te kampen met gewelddadige incidenten zoals granaataanslagen, schietpartijen en voertuigbranden met voornamelijk materiële schade tot gevolg. De incidenten zouden nagenoeg allemaal kaderen binnen het drugsmilieu. De Wever krijgt haast tijdens elke gemeenteraad vragen over de kwestie, maar laat daarbij steeds weten dat hij niet bevoegd is aangezien het onderzoek bij de federale gerechtelijke politie zit. 'Zelfs de korpschef van de lokale politie krijgt de informatie niet over wie mogelijk de opdrachtgevers zijn van het geweld dat zich in Antwerpen en ruim daarbuiten, in de Benelux en Noordwest-Europa, afspeelt', zegt De Wever. 'De gemeenteraad is niet bevoegd en ik ook niet.' De Wever toonde zich dinsdagavond wel ongerust, met name rond mogelijke onschuldige slachtoffers. Onlangs werd nog de woning van een oudere vrouw in Ekeren allicht per vergissing beschoten. 'Dat komt al akelig in de buurt van wat men een "vergismoord" noemt', aldus De Wever. Als er ooit zo'n dodelijk onschuldig slachtoffer zou vallen, 'ontploft bij wijze van spreken de maatschappelijke bom', vermoedt hij. 'Maar dat zal dan niet hier zijn, maar bij de federale gerechtelijke politie en de gerechtelijke diensten daarachter', aldus nog De Wever.Meerjarenplanning stadsbestuur goedgekeurdDinsdagavond is de meerjarenplanning van het Antwerpse stadsbestuur van N-VA, SP.A en Open VLD goedgekeurd, meerderheid tegen oppositie. Het debat werd grotendeels maandagavond al gehouden en daaruit was al gebleken dat alle oppositiepartijen zich tegen het plan zouden keren, zij het om uiteenlopende redenen.Nadat de meerjarenplanning maandag was becommentarieerd door alle fracties en verdedigd door het schepencollege, mochten de fracties dinsdag nog repliceren en aangeven of ze de meerjarenplanning zouden steunen. Van de oppositie kwam algemene afkeuring. Zo gaf Filip Dewinter (Vlaams Belang) opnieuw zijn ongerustheid aan over het dalende gemiddelde inkomen van de Antwerpenaar en het feit dat Antwerpen een steeds groter deel van het gemeentefonds ontvangt. N-VA-fractieleider Johan Klaps wees die kritiek af. 'U vindt blijkbaar dat Antwerpen te veel geld krijgt uit Brussel, maar u zou net blij moeten zijn dat we nu eindelijk een stadsbestuur hebben dat weegt in Brussel', zei hij. Voor Groen en PVDA zijn er te weinig linkse accenten in de meerjarenplanning. Hun kritiek was dan ook vooral voor SP.A bestemd. Zo stelde Peter Mertens (PVDA) dat er niets veranderd is aan de door huidig schepen Tom Meeuws (SP.A) tijdens de verkiezingscampagne verfoeide 'paaitaks' en verklaarde Wouter Van Besien (Groen) dat hij 'de druk hoog zal houden' op Meeuws opdat die ervoor zou zorgen dat de stad haar klimaatambities waarmaakt. SP.A-fractieleider Hicham El Mzairh noemde de kritiek onterecht. 'We hadden graag met uw partij bestuurd', zei hij aan Van Besien, die hij verweet geen verantwoordelijkheid te willen opnemen. 'U heeft ervoor gekozen geen sociale woningen te realiseren, geen gezonde maaltijden, geen betere luchtkwaliteit. Wij blijven aan tafel zitten om zoveel mogelijk van ons programma te realiseren. Dat geeft soms wrijvingen, maar van wrijving komt glans.'VB-fractie verlaat de zaalNa de stemming, bij aanvang van de rest van de agenda van de avond, stapte de Vlaams Belang-fractie nog op nadat ze door verschillende raadsleden werden beschuldigd van racisme. El Mzairh had Dewinter voor de voeten geworpen dat hijzelf als immigrant al meer had bereikt dan Dewinter, door constructief mee het beleid vorm te geven. VB'er Sam Van Rooy riep daarop iets over de Marokkaanse afkomst van El Mzairh, wat tot heel wat rumoer leidde. Groen-fractieleider Van Besien vroeg later, bij het begin van een interpellatie, aan De Wever dat die en de rest van de gemeenteraad de woorden van Van Rooy zouden afkeuren en dat gebeurde ook. Dat was voor Dewinter, Van Rooy en co het signaal om op te stappen. 'Racisme is een misdrijf, wie ons daarvan beschuldigt moet klacht indienen', aldus Dewinter, die ook suggereerde dat De Wever alleen maar zijn afkeuring had verwoord omdat Van Besien hem daartoe dwong. 'Niemand moet mij dwingen om afstand te nemen van dergelijke uitingen, ik doe dat met veel overtuiging', stelde De Wever echter. 'Ik had alleen niet zelf expliciet iets gezegd omdat ik weet dat dit soort incidenten de wensdroom zijn van een fractie die in zo'n context goed gedijt. Maar dat er een grens van hygiëne in het debat is en dat die hier overschreden werd, lijkt me wel duidelijk.'