"Voor het ogenblik is er geen vraag ontvangen", zo verklaarde Reynders vandaag in de marge van een bijeenkomst van de ministers van Defensie van de Navo in Brussel. Maar volgens de minister is het wel "mogelijk dat we op een bepaald moment geconfronteerd worden met zo'n vraag voor wat betreft de moeders (van kinderen, en echtgenotes van jihadisten) en misschien ook jihadisten van Europese origine". Reynders herinnerde eraan dat de Belgische regering bereid is om, op verzoek van familieleden in België, te helpen bij de repatriëring van kinderen van zogenaamde "foreign terrorist fighters" die minder dan tien jaar oud zijn. Zij hebben er immers niet voor gekozen om in dergelijke omstandigheden geboren te worden, of hebben niet bewust gekozen om toe te treden tot Islamitische Staat. "Voor het overige (voor de volwassenen) hebben we niet neen gezegd, dat is geval per geval", legde Reynders uit. Eind vorig jaar had de Brusselse kortgedingrechter de staat verplicht om zes kinderen van twee IS-strijdsters uit Borgerhout te repatriëren uit het vluchtelingenkamp van Al-Hol, een regio in het noordoosten van Syrië die onder controle van de Koerden staat. De Belgische staat tekende beroep aan. Reynders is verbaasd over de beslissing van de kortgedingrechter, die gepaard gaat met dwangsommen. Hij vraagt zich af hoe die beslissing uitgevoerd moet worden "in een oorlogsgebied". "Ik zou nu bij Defensie de beslissing moeten nemen om militairen of anderen risico te laten lopen om die moeders terug te halen uit een land waar ze meermaals voor gekozen hebben om er naartoe te gaan, want ze zijn teruggekeerd om te bevallen en dan opnieuw vertrokken", stelde hij. Het debat over de eventuele repatriëring van jihadisten is opnieuw in de actualiteit beland nadat de Verenigde Staten eind vorig jaar hadden aangekondigd dat ze hun troepen willen terugtrekken uit Syrië. Washington heeft de westerse landen aanbevolen om over te gaan tot de repatriëring van hun onderdanen die de rangen van jihadistische groeperingen hebben vervoegd, en nadien in handen zijn gevallen van de door de VS gesteunde Syrische Democratische Krachten (SDF), die hoofdzakelijk uit Koerden bestaan. Frankrijk, dat tot dusver steeds gekant was tegen de terugkeer van deze jihadisten, sluit de repatriëring van onderdanen niet langer uit. Gevreesd wordt dat met de Amerikaanse terugtrekking de druk op de Koerdische strijders zal toenemen, wat dan weer de kans vergroot dat de gevangenen opnieuw op vrije voeten raken en een veiligheidsrisico zouden vormen. Reynders erkende dat "actoren op het terrein ons zeggen: we hebben mensen die van bij jullie komen" en vragen om die terug te nemen, net zoals België bijvoorbeeld aan Marokko vraagt om Marokkaanse onderdanen terug te nemen om hun straf uit te zitten. De minister sloot echter niet uit dat sommige buitenlandse strijders - en dus ook Belgische - ter plaatse berecht worden. (Belga)

"Voor het ogenblik is er geen vraag ontvangen", zo verklaarde Reynders vandaag in de marge van een bijeenkomst van de ministers van Defensie van de Navo in Brussel. Maar volgens de minister is het wel "mogelijk dat we op een bepaald moment geconfronteerd worden met zo'n vraag voor wat betreft de moeders (van kinderen, en echtgenotes van jihadisten) en misschien ook jihadisten van Europese origine". Reynders herinnerde eraan dat de Belgische regering bereid is om, op verzoek van familieleden in België, te helpen bij de repatriëring van kinderen van zogenaamde "foreign terrorist fighters" die minder dan tien jaar oud zijn. Zij hebben er immers niet voor gekozen om in dergelijke omstandigheden geboren te worden, of hebben niet bewust gekozen om toe te treden tot Islamitische Staat. "Voor het overige (voor de volwassenen) hebben we niet neen gezegd, dat is geval per geval", legde Reynders uit. Eind vorig jaar had de Brusselse kortgedingrechter de staat verplicht om zes kinderen van twee IS-strijdsters uit Borgerhout te repatriëren uit het vluchtelingenkamp van Al-Hol, een regio in het noordoosten van Syrië die onder controle van de Koerden staat. De Belgische staat tekende beroep aan. Reynders is verbaasd over de beslissing van de kortgedingrechter, die gepaard gaat met dwangsommen. Hij vraagt zich af hoe die beslissing uitgevoerd moet worden "in een oorlogsgebied". "Ik zou nu bij Defensie de beslissing moeten nemen om militairen of anderen risico te laten lopen om die moeders terug te halen uit een land waar ze meermaals voor gekozen hebben om er naartoe te gaan, want ze zijn teruggekeerd om te bevallen en dan opnieuw vertrokken", stelde hij. Het debat over de eventuele repatriëring van jihadisten is opnieuw in de actualiteit beland nadat de Verenigde Staten eind vorig jaar hadden aangekondigd dat ze hun troepen willen terugtrekken uit Syrië. Washington heeft de westerse landen aanbevolen om over te gaan tot de repatriëring van hun onderdanen die de rangen van jihadistische groeperingen hebben vervoegd, en nadien in handen zijn gevallen van de door de VS gesteunde Syrische Democratische Krachten (SDF), die hoofdzakelijk uit Koerden bestaan. Frankrijk, dat tot dusver steeds gekant was tegen de terugkeer van deze jihadisten, sluit de repatriëring van onderdanen niet langer uit. Gevreesd wordt dat met de Amerikaanse terugtrekking de druk op de Koerdische strijders zal toenemen, wat dan weer de kans vergroot dat de gevangenen opnieuw op vrije voeten raken en een veiligheidsrisico zouden vormen. Reynders erkende dat "actoren op het terrein ons zeggen: we hebben mensen die van bij jullie komen" en vragen om die terug te nemen, net zoals België bijvoorbeeld aan Marokko vraagt om Marokkaanse onderdanen terug te nemen om hun straf uit te zitten. De minister sloot echter niet uit dat sommige buitenlandse strijders - en dus ook Belgische - ter plaatse berecht worden. (Belga)