De ontwerptekst vermeldt niet welke landen de Palestijnse vraag hebben gesteund en wie heeft dwarsgelegen. Evenmin wordt vermeld hoeveel van de 15 landen voor of tegen zijn. De Palestijnen moeten 9 van de 15 landen achter zich krijgen opdat de V-Raad gunstig gevolg moet geven aan een doorverwijzing naar de Algemene Vergadering, waar ongeveer tweederde van de VN-lidstaten vo/or Palestijns lidmaatschap gewonnen zijn. Volgens westerse diplomaten dreigen de Palestijnen naast dat aantal stemmen te grijpen. Tot voor kort luidde het dat zij zeker waren van acht stemmen en dat het nog onbesliste Bosnië de balans kon doen doorslaan. De VS, die mordicus tegen zijn, hadden gewaarschuwd alles uit de diplomatieke kast te zullen halen om Palestijns lidmaatschap te verijdelen. Het argument van Washington is dat zulks het al jaren ter plaatse trappelende Israëlisch-Palestijnse vredesoverleg negatief zou beïnvloeden. (MUA)

De ontwerptekst vermeldt niet welke landen de Palestijnse vraag hebben gesteund en wie heeft dwarsgelegen. Evenmin wordt vermeld hoeveel van de 15 landen voor of tegen zijn. De Palestijnen moeten 9 van de 15 landen achter zich krijgen opdat de V-Raad gunstig gevolg moet geven aan een doorverwijzing naar de Algemene Vergadering, waar ongeveer tweederde van de VN-lidstaten vo/or Palestijns lidmaatschap gewonnen zijn. Volgens westerse diplomaten dreigen de Palestijnen naast dat aantal stemmen te grijpen. Tot voor kort luidde het dat zij zeker waren van acht stemmen en dat het nog onbesliste Bosnië de balans kon doen doorslaan. De VS, die mordicus tegen zijn, hadden gewaarschuwd alles uit de diplomatieke kast te zullen halen om Palestijns lidmaatschap te verijdelen. Het argument van Washington is dat zulks het al jaren ter plaatse trappelende Israëlisch-Palestijnse vredesoverleg negatief zou beïnvloeden. (MUA)