De commissie moet elke twee jaar een rapport opstellen voor het parlement op basis van de registratiedocumenten van artsen die een vrijwillige zwangerschapsafbreking hebben uitgevoerd. De analyses moeten een beeld geven van de sociodemografische, psychosociale en medische omstandigheden van vrouwen die een abortus hebben. Het laatste jaar waarvan de statistieken beschikbaar zijn, is 2011, toen 20.000 vrijwillige zwangerschapsafbrekingen werden aangegeven. De gemiddelde leeftijd van de vrouwen was toen 27 jaar. In 87 gevallen ging het om meisjes tussen 10 en 14 jaar. Meer recente gegevens zijn in principe voorhanden, maar die moeten worden gevalideerd door de evaluatiecommissie, die momenteel de facto niet meer bestaat wegens een nijpend tekort aan leden. In totaal werden al drie oproepen tot kandidaturen zonder resultaat gepubliceerd in het Staatsblad. Momenteel worden nog steeds zestien leden gezocht, van wie acht dokters, vier rechtenprofessoren of advocaten en vier mensen uit de sector van vrouwenbegeleiding. Bovendien is men ook nog op zoek naar zestien waarnemende leden. (Belga)

De commissie moet elke twee jaar een rapport opstellen voor het parlement op basis van de registratiedocumenten van artsen die een vrijwillige zwangerschapsafbreking hebben uitgevoerd. De analyses moeten een beeld geven van de sociodemografische, psychosociale en medische omstandigheden van vrouwen die een abortus hebben. Het laatste jaar waarvan de statistieken beschikbaar zijn, is 2011, toen 20.000 vrijwillige zwangerschapsafbrekingen werden aangegeven. De gemiddelde leeftijd van de vrouwen was toen 27 jaar. In 87 gevallen ging het om meisjes tussen 10 en 14 jaar. Meer recente gegevens zijn in principe voorhanden, maar die moeten worden gevalideerd door de evaluatiecommissie, die momenteel de facto niet meer bestaat wegens een nijpend tekort aan leden. In totaal werden al drie oproepen tot kandidaturen zonder resultaat gepubliceerd in het Staatsblad. Momenteel worden nog steeds zestien leden gezocht, van wie acht dokters, vier rechtenprofessoren of advocaten en vier mensen uit de sector van vrouwenbegeleiding. Bovendien is men ook nog op zoek naar zestien waarnemende leden. (Belga)