De rechter vond de zaak ontvankelijk, maar ongegrond. Volgens rechter Luc Willekens maakte de journalist geen fout. Van Den Driessche moet opdraaien voor de gerechtskosten. Een jaar geleden kwam Van Den Driessche in opspraak na een artikel van journalist Jan Antonissen in Humo. Daarin vertelden vroegere medewerksters van Van Den Driessche over ongewenste seksuele intimiteiten. De man kwam door de publicatie in een mediastorm terecht en moest zijn politieke ambities als kandidaat-burgemeester van Brugge opbergen. De burgerlijke rechter was van mening dat Antonissen niet in de fout ging: het artikel wilde de handelswijze van de kandidaat-burgemeester aan de kaak stellen. Op basis van 21 getuigen schreef hij een artikel over het gedrag van Van Den Driessche. Volgens de rechter kon Antonissen niet anders dan uitgaan van de waarheid over het gedrag van de politicus. Het gegeven dat Van Den Driessche geen klacht indiende tegen de getuigen, maar tegen de journalist, sprak eveneens boekdelen. (Belga)

De rechter vond de zaak ontvankelijk, maar ongegrond. Volgens rechter Luc Willekens maakte de journalist geen fout. Van Den Driessche moet opdraaien voor de gerechtskosten. Een jaar geleden kwam Van Den Driessche in opspraak na een artikel van journalist Jan Antonissen in Humo. Daarin vertelden vroegere medewerksters van Van Den Driessche over ongewenste seksuele intimiteiten. De man kwam door de publicatie in een mediastorm terecht en moest zijn politieke ambities als kandidaat-burgemeester van Brugge opbergen. De burgerlijke rechter was van mening dat Antonissen niet in de fout ging: het artikel wilde de handelswijze van de kandidaat-burgemeester aan de kaak stellen. Op basis van 21 getuigen schreef hij een artikel over het gedrag van Van Den Driessche. Volgens de rechter kon Antonissen niet anders dan uitgaan van de waarheid over het gedrag van de politicus. Het gegeven dat Van Den Driessche geen klacht indiende tegen de getuigen, maar tegen de journalist, sprak eveneens boekdelen. (Belga)